Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Bemyndigelse for tillidsrepræsentanter i kommuner og regioner

Som tillidsrepræsentant er du DM på arbejdspladsen, og der er faste rammer for, hvad du må indgå aftaler om.

På det kommunale og regionale område har du som tillidsrepræsentant bemyndigelse til at forhandle og indgå aftaler om:

 • Løn og tillæg i henhold til overenskomsten
 • Overordnede principper og politikker for lokal løndannelse
 • Alle former for retningslinjer inden for Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse
 • Individuelle aftaler om frivillig fratrædelse og seniorordninger
 • Arbejdstid
 • Plustid
 • Lønpakker og aftaler om hjemmearbejde
 • Ansættelse på særlige vilkår (ifølge Rammeaftale om det sociale kapitel)

Du er ikke bemyndiget til at indgå aftaler om:

 • Tillæg til chefer, som er personaleleder for en eller flere AC’ere
 • Tillæg der ikke reguleres som øvrige løndele
 • Åremålsansættelse
 • Virksomhedsoverenskomster

Du kan dog efter en konkret vurdering blive bemyndiget til at forhandle og indgå aftaler om ovenstående.

Det er en generel forudsætning for bemyndigelsen, at du holder dig i tæt kontakt til DM’s sekretariat, og at du følger de retningslinjer og politikker, der udstikkes af DM. Husk også, at du skal sende en kopi af alle indgåede aftaler til DM.

Brug DM's sekretariat til sparring, spørgsmål og vejledning – hellere en gang for meget end en gang for lidt. Det gælder selvfølgelig også, hvis du bliver i tvivl om rækkevidden af din bemyndigelse.