Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Medarbejderindflydelse i kommuner og regioner

Et godt samarbejde på arbejdspladserne er afgørende for medarbejdernes hverdag og for arbejdspladsens muligheder for at levere kvalitet. Derfor er det vigtigt for alle ansatte, at ledelsesbeslutninger baserer sig på reel medarbejderindflydelse.

Styrk arbejdet i samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget eller Medindflydelsesudvalget er det oplagte sted, hvor medarbejderne kan få indflydelse.

De følgende værktøjer er ment som inspiration primært for DM’s tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne spiller en uhyre vigtig rolle i forhold til en løbende og konstruktiv dialog med ledelsen, og en mindst lige så vigtig rolle ved selv løbende at drøfte med og informere baglandet om det, så kollegerne også får indsigt i de muligheder, som samarbejdssystemet rent faktisk giver for at få indflydelse.

Brug samarbejdsudvalget

Retten til information og drøftelse

Kig ledelsen efter i kortene

Skab indflydelse lokalt

De formelle rammer

Plej også de uformelle kontakter

Kurser og yderligere støtte