Gå til sidens indhold

Sådan lønforhandler du for faglige ledere uden personaleansvar

Hvad forstår DM ved faglig ledelse uden personaleansvar?

Faglig ledelse handler typisk om at drive, udvikle eller koordinere et fagligt område og med at uddelegere, koordinere eller prioritere opgaver i forhold til kolleger, men uden at have ansvar som personaleleder. Faglige ledere uden personaleansvar kan fx have titel som funktionsleder, gruppeleder, koordinator eller projektleder.

Hvis du er faglig leder med personaleansvar, så læs i stedet DM’s information til ledere i kommune og region eller ledere i staten.

Hvad er DM’s erfaringer med faglig ledelse uden personaleansvar?

DM’s undersøgelser blandt faglige ledere uden personaleansvar viser, at medlemmerne er meget glade for opgaverne, da de giver nye kompetencer og udviklingsmuligheder. Der er dog også nogle udfordringer forbundet med disse opgaver, som har betydning for løn- og ansættelsesvilkår:

 • 63 % har ikke indholdet af opgaverne skrevet ned
 • 37 % arbejder mere efter, at de får en funktion med faglig ledelse
 • 50 % får ikke ekstra løn eller bliver honoreret på anden vis
 • 5-12 % har afholdt MUS med kolleger

Hvad er DM’s råd til TR der repræsenterer faglige ledere uden personaleansvar? 

 1. Bed altid om en lønforhandling, når der oprettes en ny funktion som faglig leder
 2. Gå efter et funktionstillæg og/eller indplacering som special- eller chefkonsulent. Derudover evt. kvalifikationstillæg. Ring til DM for sparring
 3. Bed om en stillings- eller funktionsbeskrivelse med opgaver, ansvar og snitflader. Faglige ledere skal ikke afholde MUS med kolleger eller have det overordnede ansvar for at følge op på kollegers performance eller kvalitet i arbejdet.
 4. Bed medlemmet holde ekstra styr på arbejdstiden og skære ned på andre opgaver
 5. Hjælp medlemmet med at bede om relevant kompetenceudvikling, da det vil dygtiggøre ham/hende i rollen som faglig leder, øge muligheden for løntillæg og styrke medlemmet på arbejdsmarkedet
 6. Spørg DM / dine TR-kolleger andre steder i organisationen om de har eksempler, som kan bruges som løftestang i forhandling af nye vilkår
 7. Sørg for at få skrevet løn- og ansættelsesmæssige vilkår for faglige ledere ind i arbejdspladsens politikker om fx løn og kompetenceudvikling