Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Psykisk arbejdsmiljø og flytninger

Forandringer påvirker altid det psykiske arbejdsmiljø og trivslen – og flytningen er en meget stor forandring for den enkelte og for arbejdspladsen som helhed. Få overblik over, hvad du kan gøre som TR eller AMR.

Flytning af arbejdspladsen er en stor forandring. Både for dem, som skal flytte til en ny arbejdsplads og for dem, der mister kolleger.  Kommunikation, inddragelse og støtte under hele processen er de tre vigtigste aktiviteter, når I skal arbejde med at tage hånd om arbejdsmiljøet. 

Få inspiration til, hvordan du kan gøre, i DM's fire konkrete anbefalinger

1. Inddrag arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljøorganisationen

Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljøorganisationen inddrages så tidligt som muligt - og gennem hele forløbet. Formålet er, at skabe en tæt dialog mellem medarbejdere og ledelse, så man løbende får mulighed for at handle på uklarheder m.v.  Planlæg fx faste løbende møder mellem arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledelse.

 

2. Et godt psykisk arbejdsmiljø bør altid tænkes ind som et mål, og helst fremgå klart ligesom andre mål i processen

Drøft, hvordan I på arbejdspladsen kan arbejde for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø under hele forandringsprocessen. Relevante spørgsmål kan fx være: Hvor meget kommunikation er der behov for? Hvad er det især vigtigt at blive informeret om? Er der brug for at hente ekstern hjælp til at håndtere problemer? Tænk det psykiske arbejds­miljø ind i både den aktuelle og fremadrettede organisering af arbejdet.

3. Afklaring af roller, opgaver og forventninger

Det er vigtigt, at roller, arbejdsopgaver og forventninger klarlægges og afstemmes fra begyndelsen. Målet er at skabe et godt fundament for samarbejde mellem fx arbejdsmiljørepræsentanter, samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og HR omkring processen. Derudover er det vigtigt at lave en forventningsafstemning om, hvad man kan få indflydelse på – og dermed hvilken grad af involvering man forvente som medarbejder og medarbejderrepræsentant.

4. Husk, at også tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal passe på sig selv i processen.

Find flere gode råd og konkrete værktøjer til inddragelse, dialog og kommunikation i folderen om forandringsprocesser på arbejdsmiljøweb.

Download folderen (pdf)