Til indhold

Som tillidsrepræsentant har du en vigtig rolle med at understøtte kravsprocessen og ikke mindst være inspirator.

Det er medlemmerne på den enkelte arbejdsplads, som i fællesskab beslutter, hvilke krav man ønsker at rejse til en overenskomstforhandling.

Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant bidrager med at understøtte denne proces og ikke mindst være inspirator. Det kræver, at du overvejer, hvad der er vigtigt på netop jeres arbejdsplads og med det afsæt indkalder medlemmerne til en drøftelse af, hvilke krav I vil prioritere at fremsætte overfor ledelsen.

Hovedorganisationen Akademikerne, hvor DM er medlem, peger på 10 temaer, som kan bruges som udgangspunkt for dialogen på den enkelte arbejdsplads.

De 10 temaer

Det anbefales, at der især prioriteres krav indenfor de første 5 temaer.

1. Løn

Fire temaer er særligt prioriteret, afledt af coronakrisen:

2. Fleksibel arbejdstid og valgfrihed for den enkelte
3. Sikkerhed i ansættelsen
4. Den bæredygtige arbejdsplads
5. Muligheder for nyuddannede

Fem temaer er yderligere udvalgt (ikke prioriteret rækkefølge):

6. Seniorers muligheder og fokus på det hele arbejdsliv
7. Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø
8. Investering i akademikernes læring livet igennem
9. Ligestilling, løn under barsel til fædre og omsorgsdage
10. Globalisering og udstationering