JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Oplæg til drøftelse om læring fra coronakrisen

TR online
© Niels Hougaard

Rigtigt mange arbejdspladser, tillidsvalgte, medarbejdere og ledelser er i disse måneder optaget af at finde ud af, hvilke nye retningslinjer der skal gælde for en mere fleksibel arbejdsform. En arbejdsform der potentielt forandrer arbejdsmarkedet for altid.

Derfor er det vigtigt, at I tager en fælles drøftelse på arbejdspladsen om, hvordan I gerne vil have det på jeres arbejdsplads i forhold til fleksibilitet, hjemmearbejde og arbejde på kontoret.

Men hvordan starter man en fælles drøftelse af dette vigtige tema, som jo i sig selv indeholder mange mindre temaer? Det har vi lavet et oplæg til, som du kan bruge som udgangspunkt for drøftelser i klubben. Da oplægget indeholder mange temaer, skal I nok tage det i mindre bidder i klubben.

Præsentationen er tænkt som din guide til at tage drøftelserne med dine kolleger og jeres ledelse. Du kan plukke og udvælge det, der giver mening for dig.