Gå til sidens indhold

Personalepolitik

Bliv parat til at indgå i arbejdet med at formulere en personalepolitik på din arbejdsplads.

Formålet med en personalepolitik er, at medarbejderne kender de retningslinjer og procedurer, der findes på arbejdspladsen. Dermed kan den være med til sikre oplevelsen af retfærdighed og forudsigelighed på arbejdspladsen. Det danner et godt grundlag for et frugtbart arbejdsmiljø.

En personalepolitik tager udgangspunkt i organisationens visioner, mål og strategier. Den beskriver, hvordan arbejdspladsens mål nås ved at udstikke rammer for, hvordan medarbejderne kan yde en optimal arbejdsindsats til gavn for virksomheden og blive værdsat for deres indsats.

Personalepolitikken afspejler de værdier, der gælder for arbejdspladsen, og sender signaler om, hvordan den enkelte medarbejder vil blive behandlet af virksomheden.

Sådan får I formuleret en personalepolitik

Processen omkring formuleringen en personalepolitik er væsentlig.

Arbejdet med personalepolitikker er som regel styret fra samarbejdsorganer, som fx SU, MIO eller MED-udvalg, men det er væsentligt at involvere hele organisationen i arbejdet. I den forbindelse har du som tillidsvalgt en vigtig rolle i både de formelle og de uformelle fora, hvor I diskuterer den gode arbejdsplads.

Medarbejdernes og ledernes fælles involvering i processen kan sikre identifikation og forankring i organisationen som helhed.

Generelt er det en god ide at have følgende elementer med, når I formulerer en personalepolitik:

  • Emnets placering og betydning i en samfundsmæssig sammenhæng
  • Rammerne: love, overenskomster, aftaler der regulerer området
  • Visioner, værdier, etik, mål og strategier, der er væsentlige for arbejdspladsen
  • Selve personalepolitikken, retningslinjerne
  • Opfølgning og evaluering.

Love og regler

Forholdene på en arbejdsplads fastlægges af love, fx Funktionærloven og Arbejdsmiljøloven, kollektive overenskomster og aftaler samt individuelle aftaler mellem den enkelte arbejdsgiver og den ansatte.

Mellem lovgivning, overenskomster og aftaler på den ene side og arbejdsgiverens ret til at regulere arbejdsforholdene på den anden side ligger personalepolitikken. For mange medarbejdere udgør personalepolitikker et godt supplement til overenskomster og aftaler.

På en række offentlige arbejdspladser er der i de overenskomstaftalte SU- og MED-aftaler fastsat særlige forpligtelser til at drøfte og fastsætte retningslinjer inden for en række personalepolitiske områder.