Til indhold

Få inspiration til at skabe et godt arbejdsmiljø for ph.d.’er

Nyt ph.d.-katalog
© Danske Universiteter
Få inspiration til at skabe et godt arbejdsmiljø for ph.d.’er
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

Mange ph.d.-studerende oplever problemer med trivslen. Nu samler DM og Danske Universiteter de 50 bedste eksempler på, hvordan man kan skabe gode vilkår for unge forskere.

En række undersøgelser viser, at mange ph.d.-studerende oplever problemer med trivslen og med deres arbejdsliv i løbet af deres ph.d.-ansættelse.

Fx viser en DM-undersøgelse fra 2022, at 32 procent har overvejet at droppe ud i løbet at den treårige forskeruddannelse, fordi deres hverdag er præget af stress, udbrændthed og arbejdspres. 52 procent har oplevet arbejdsrelaterede mentale problemer som stress, angst eller lignede.

Men der findes også mange eksempler på steder, hvor det går godt, og nu har DM og Danske Universiteter samlet de bedste eksempler fra danske universiteter i et inspirationskatalog.

Kataloget bygger på en forudsætning om, at trivselsspørgsmål ikke kan individualiseres, og derfor bør fokus være på det overordnede arbejdsmiljø, kulturen i forskningsgrupper, kollegialitet og institutionelle rammer.

Kataloget indeholder fem overordnende temaer:

  • Gode rammer for ph.d.-vejledning
  • En inkluderende organisation
  • Styrkede proceskompetencer hos ph.d.-studerende
  • Arbejdslivet som ph.d.-studerende og den efterfølgende karriere
  • En synlig og forankret trivselsindsats

Linda Lundgaard Andersen, professor på Roskilde Universitet og ph.d.-skoleleder, har været medlem af arbejdsgruppen, som har lavet inspirationskataloget.

Hun siger til Forskerforum, at det gode ph.d.-miljø afhænger af, at flere aspekter spiller godt sammen:

”Men vi kan se, at ph.d.-studerende i dag tilskriver det en langt større betydning at være medlem af et respektfuldt og inkluderende forskningsmiljø. Man skal tilbyde et forum med medindflydelse, peer review fra kolleger og et forum, hvor ph.d.erne kan støtte hinanden. Jeg synes, at vi med trivselskataloget har udviklet en mere finmasket forståelse for hvad der virker, og det lover godt for ph.d.-uddannelsen i Danmark”, siger Linda Lundgaard Andersen.

Kataloget skal inspirere ph.d.-skoleledere, forskningsledere, vejledere og andre, der arbejder med administration og ledelse af unge forskere. Det kan også vise unge forskere nogle af de initiativer, som de kan opfordre deres arbejdsplads til at implementere, for at skabe bedre vilkår for trivsel blandt yngre forskere, skriver Danske Universiteter i en pressemeddelelse.

Nyt ph.d.-katalog
© Danske Universiteter