Til indhold

Arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser får seks ugers ekstra beskyttelse

Arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser er nu beskyttet med ekstra seks uger
Arbejdsmarkedets parter har indgået et forlig, som beskytter arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser uden overenskomst med et ekstra opsigelsesvarsel på seks uger. © Bruce Mars / Unsplash
Arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser får seks ugers ekstra beskyttelse
0:00 0:00
Af Minna Melgaard

DM og Akademikerne ønskede tre måneders ekstra opsigelsesvarsel for arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser uden overenskomst. Arbejdsmarkedets parter endte med et forlig på seks uger.

Siden 2019 har et udvalg under beskæftigelsesministeriet arbejdet med at se på, hvordan man kan beskytte arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser uden overenskomst. Udvalget, som består af arbejdsmarkedets parter, er endt med et forlig, som beskytter arbejdsmiljørepræsentanter med et ekstra opsigelsesvarsel på seks uger, fremgår det af en række anbefalinger, som udvalget har afleveret til beskæftigelsesministeren.

DM og Akademikerne ønskede, at arbejdsmiljørepræsentanter fik samme beskyttelse, som tillidsrepræsentanter generelt har på de akademiske overenskomster, som er tre ekstra måneders varsel. Det kunne der ikke opnås enighed om, og resultatet blev seks uger, som er niveauet på DA-området, som er toneangivende på det private arbejdsmarked.

Arbejdsmiljøloven har tidligere foreskrevet, at arbejdsmiljørepræsentanter har samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter på tilsvarende områder. Det blev imidlertid problematisk, da en dom satte snævre grænser for, hvad der kunne betegnes som tilsvarende områder og dermed reelt fjernede mange akademiske arbejdsmiljørepræsentanters beskyttelse. Derfor var det nødvendigt med nye regler.

Hvis man er arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladser med overenskomst, har man hidtil haft og har forsat samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter på samme område.

Formuleringen fra ministeriets rapport:

”Udvalget anbefaler:

• At de nuværende regler om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse suppleres med en bestemmelse om, at hvis arbejdsmiljørepræsentanten ikke er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter, fordi arbejdet ikke er dækket af en overenskomst inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område, så skal arbejdsmiljørepræsentanten have et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.”

Arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser er nu beskyttet med ekstra seks uger
Arbejdsmarkedets parter har indgået et forlig, som beskytter arbejdsmiljørepræsentanter på private arbejdspladser uden overenskomst med et ekstra opsigelsesvarsel på seks uger. © Bruce Mars / Unsplash