Gå til sidens indhold

Opfølgning på forandringen

Forandringer sker ofte over en lang periode, og derfor er en forandring ikke overstået, så snart den er implementeret. Processen er ikke slut, og der sker mange ting i organisationen, som du bør følge op på.

Her får du redskaber til at afholde opfølgningssamtaler med dine kollegaer og til at reflektere over, hvad både du og din organisation har lært af forandringen, og hvad I kan tage med til næste forandringsproces:

  • Evaluér din egen indsats
  • Følg op på forandringsprocessen
  • Giv feedback til ledelsen

Evaluér din egen indsats

Som tillidsvalgt har du mange forskellige roller. Din rolle ved organisatoriske forandringer på arbejdspladsen er ikke nødvendigvis lige så konkret, som nogle af dine andre roller som tillidsvalgt.

Ofte sker forandringsprocesser samtidig med dine egne arbejdsopgaver og dine øvrige opgaver som tillidsvalgt. Det kan være en god ide at bruge en halv time på at reflektere over, hvordan din egen indsats og rolle i forandringen har fungeret.

Med inspiration fra den amerikanske professor David Kolbs læringscirkel har vi udviklet et evalueringsskema, som du kan bruge til at reflektere over dine erfaringer fra den sidste forandringsproces. På den måde har du mulighed for at lære af dine erfaringer og være bedre klædt på som tillidsvalgt til den næste forandringsproces på arbejdspladsen.

Evaluér din egen indsats

Med dette enkle skema kan du blive klogere på, hvad du kan lære af dine erfaringer fra den seneste forandringsproces, og hvad du vil gøre anerledes til næste forandring.

Download evalueringsskema

Følg op på forandringsprocessen

Forandringer sker løbende. Ofte befinder vi os i en ny forandringsproces, før den forgående er slut. Derfor er det en god ide altid at være synlig over for dine kolleger. På den måde kan du løbende være en støtte for dine kolleger.

Forandringer har mange facetter. Dine kolleger har måske fået nye opgaver, nye roller eller nye chefer. Nogle er positive omkring forandringen, mens andre kan være udmattede eller pressede. Som tillidsvalgt skal du hjælpe dine kolleger med de udfordringer, de oplever. Måske skal du håndtere kolleger, der bliver særligt påvirket af forandringen, eller måske får du nye kolleger. Her er du med til at sikre, at nye kolleger får en god start på trods af en potentiel trykket stemning.

Det kan være en god ide at følge op på, hvordan forandringsprocessen er gået. Det kan du gøre ved at invitere dine kolleger til et evalueringsmøde. Vi har udviklet et enkelt evalueringsskema, som kan hjælpe dig med at afholde en konstruktiv opfølgningssamtale. De indsigter, I samler ind fra evalueringen, kan du med fordel drøfte med ledelsen. På den måde får I mulighed for at være bedre klædt på til næste forandring, I skal gennemgå.

Opfølgning på forandringsprocessen

Invitér dine kolleger til et evalueringsmøde, hvor I følger op på, hvordan forandringsprocessen er gået. Med dette enkle evalueringsskema kan I blive klogere på, hvad I som organisation kan gøre bedre næste gang, I står overfor en forandring.

Download evalueringsskema

Giv feedback til ledelsen

Det kan være nyttigt at dele dine kollegers oplevelser af forandringsprocessen med ledelsen. På den måde kan ledelsen bruge dine input til at forbedre indsatsen næste gang, de står over for en forandring. I din feedback er det godt at være nuanceret, så du både holder fokus på, hvad der fungerede rigtig godt, og hvad der virkede mindre godt. Det er værdifuldt for ledelsen at kende til graden af udfordringer, så de kan undgå at gentage samme proces.

Med indsigterne fra evalueringsmødet med dine kolleger kan du og ledelsen evaluere forandringsprocessen sammen. På den måde kan I blive opmærksomme på, hvordan I sammen skal gribe den næste forandring an. Du kan i samme omgang opfordre ledelsen til at vise, hvilke resultater organisationen har skabt på baggrund af forandringen. Hvis ledelsen formår at vise værdien i forandringen og medarbejdernes indsats, vil det give det bedste afsæt for kommende forandringer.

Giv feedback til ledelsen

Husk at give ledelsen feedback, når du har fulgt op på forandringsprocessen med dine kolleger:

  • Book ledelsen til et feedback-møde
  • Del dine indsigter fra evalueringsmødet med kollegerne
  • Evaluer forandringsprocessen sammen med ledelsen (Her kan I også bruge skemaet til evaluering af organisationens forandringsproces)
  • Diskutér, hvordan I kan håndtere processen endnu bedre næste gang