Gå til sidens indhold

Kommunikation om forandringen

Kommunikation alene kan ikke gøre en forandring god. Men god kommunikation kan gøre en forandringsproces bedre. Måske har du ikke oplevet optimal indflydelse i ledelsens beslutning om forandringen, men du kan stadig påvirke resten af forløbet, så det bliver så godt som muligt.

Som tillidsvalgt spiller du en central rolle som bindeled mellem ledelsen og dine kolleger ved forandringer på arbejdspladsen. Ved løbende at informere og lytte til dine kolleger kan du hjælpe med at sikre, at de føler sig hørt.

Her får du redskaber til, hvordan du kommunikerer med både din ledelse og dine kolleger under forandringen, og til hvordan du imødekommer dine kollegers reaktioner på forandringen:

  • Tjekliste til din og ledelsens kommunikation
  • Inviter dine kolleger til et dialogmøde
  • Skab rum til dine kollegers reaktioner

Sådan bidrager du til god kommunikation

Hvis forandringen kommunikeres godt af ledelsen, kan det bidrage til, at organisationen kommer bedre igennem forandringsprocessen. I situationer, hvor der er løbende dialog mellem dig og ledelsen, kan du hjælpe med at tage temperaturen på, hvordan forandringen bliver taget imod blandt dine kolleger, så ledelsen kan tage højde for det i deres kommunikation.

Hvis ledelsen derimod ikke kommunikerer meget ud om forandringen, kan du forsøge at få ledelsen til at fortælle mere om forandringens formål, proces og konsekvenser. Det er vigtigt, at du forstår, hvad de kommunikerer om forandringen. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er der en sandsynlighed for, at dine kolleger også er i tvivl. Samtidig kan du være opsøgende overfor dine kolleger.

Du bør opfordre ledelsen til at kommunikere løbende om forandringen. Selvom der ikke er noget nyt at berette lige nu, er det vigtigt at din ledelse kan fortælle dine kolleger, hvornår de så kan forvente at få nye informationer.

Genbesøg eller tilføj dine kommunikationsaktiviteter i årshjulet, så du ved, hvornår du kan påvirke ledelsen.

Når du skal kommunikere om forandringen, er det vigtigt at holde fokus på fakta frem for forestillinger i din kommunikation med både kolleger og ledelsen. Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan du kan hjælpe med at gøre forandringens formål letforståelig over for dine kolleger, og hvordan du kan påvirke ledelsen til at kommunikere bedre, oftere og tydeligere.

Tjekliste til din og ledelsens kommunikation

Her får du en tjekliste og nogle kommunikationsgreb, du kan benytte til at sikre, at du får forandringens formål frem i din kommunikation.

Hent tjekliste

Inviter dine kolleger til et dialogmøde

Det kan være en god ide at invitere dine kolleger til et dialogmøde om forandringen. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) har udviklet seks metoder til inddragelse (PDF), som du kan bruge som inspiration til at facilitere en god dialog om forandringen. Vi har tilmed udviklet et redskab, som du kan bruge til forberedelse af og opsamling på dialogmødet.

Agenda: Det første møde med dine kolleger

Her får du en skabelon til, hvordan du kan forberede dig og samle op på dialogmødet.

Hent agendaskabelon

Skab rum til dine kollegers reaktioner

Det er vigtigt, at dine kolleger kan lufte eventuelle frustrationer eller behov. Derfor kan det være en god ide, at du har endnu flere uformelle snakke med dem, end du plejer. For at hjælpe dig på vej har vi samlet nogle emner, du kan drøfte med dine kolleger for at tage temperaturen på, hvordan forandringen bliver taget imod.

Tag en uformel snak med dine kolleger

Når du henvender dig til dine kolleger, så husk at anerkende deres kommentarer og reaktioner, så de føler sig mødt. Du kan bringe følgende emner på banen:

  • Deres oplevelse af forandringens betydning for deres arbejdsopgaver
  • Forandringens formål, proces og konsekvenser
  • Fordele og ulemper ved forandringen
  • Bekymringer i forbindelse med forandringen
  • Ting, dine kolleger mener, du skal være særligt opmærksom på som tillidsvalgt

Hvis du har brug for sparring på disse samtaler, kan du kontakte DM.

Kontakt DM

Efter samtalen med dine kolleger kan du fremhæve særlige opmærksomhedspunkter, som du anbefaler ledelsen at forholde sig til. På den måde fungerer du som en støtte for dine kolleger samtidig med, at du hjælper ledelsen med at håndtere medarbejdernes behov i forandringen. Du kan overveje, om der også er behov for, at ledelsen skaber rum til, at dine kolleger kan lufte deres bekymringer. Enten på afdelingsmøder eller på et fællesmøde afhængig af, hvad der passer din organisation.