Gå til sidens indhold

Relationer - et vigtigt værktøj til at involvere kollegerne

Fællesskaber består af relationer mellem folk. Derfor er det vigtigt, at du som tillidsvalgt arbejder strategisk med at skabe relationer til kollegerne og blandt kollegerne.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Sammen med dine kolleger, ved du som tillidsvalgt, hvordan jeres hverdag fungerer, og hvilke problemer I har. Derfor er det også jer selv, der er de bedste til at løse problemerne. Men hvordan er det lige, I gør det?

En af de bedste metoder til at skabe forandringer på arbejdspladsen er kollegafællesskaber, og vejen til fællesskaberne går via relationer. 

Relationer er så vigtige, fordi man ganske enkelt har lyst til at arbejde sammen med og committe sig til folk, man har gode relationer til. Gode relationer skaber tillid, og man får lyst til at være i fællesskab med kolleger, man har tillid til.

Sådan gør du

Én til én-samtaler

Den allerstærkeste måde at skabe relationer til kollegerne på er én til én-samtaler med dem alle. Du lærer dem at kende og finder ud af, hvad de er optaget af. Og når de kender dig og mærker, at du interesserer dig for dem, får de lettere ved at henvende sig til dig og lyst til at indgå i fællesskabet.

Udvælg dine relationer

Hvis du er tillidsvalgt for så mange kolleger, at du ikke kan overkomme at tale med dem alle under fire øjne, kan du vælge én til én-samtaler med færre udvalgte personer fra forskellige kollegagrupper. Det skal være dem, som andre kolleger har tillid til og lytter til. Du får de vigtigste nøglepersoner og meningsdannere tæt på dig og kan på denne måde bygge fællesskabet op.

Meld dig ind i dit lokale netværk

Et lokalt netværk med andre tillidsvalgte kan give dig ny inspiration og fornyet gejst. Derfor har vi startet fem regionale netværk, hvor du møder tillidsvalgte med samme udfordringer som dig.

Udover sparring og erfaringsudveksling, får du et læringsfælleskab og konkrete værktøjer til at skabe et fagligt fællesskab med kollegerne på din arbejdsplads.

Læs mere