Gå til sidens indhold

DM's tillidspriser

Fortjener din tillidsrepræsentant, -suppleant, klubformand eller arbejdsmiljørepræsentant en særlig anerkendelse? DM uddelte i år tre tillidspriser på hver 12.500 kroner: To priser til TR og en pris til en AMR.

DM har uddelt tillidsprisen syv år i træk, og vi er glade for endnu engang at have uddelt priser til vores dygtige TR og AMR. Som noget nyt uddelte vi i år både priser til TR og til en AMR på hver 12.500 kroner. Efter nærmere aftale med DM's sekretariat har det været muligt at veksle priserne til en rejse med et fagpolitisk sigte.

Som sædvanlig gik priserne til tillidsvalgte DM-medlemmer, der har gjort en særlig indsats for fagpolitisk aktivitet og har været en god talsmand for kollegerne.

Læs reportage med sidste års prismodtagere på magisterbladet.dk

Det er en tradition, at prisen uddeles på årets DM-dag for tillidsrepræsentanter.

Indstillingen af dine lokale DM-tillidsvalgte er en mulighed for at give et velfortjent skulderklap for den ofte krævende og svære rolle, det er at varetage kollegernes interesser i det daglige.

Kriterier for at få tillidspriserne 

Kriteriet for tillidspriserne er, at kandidaten har ydet en god, fagpolitisk indsats ud over det sædvanlige. Det kan være i form af en særlig værdsat indsats inden for følgende virkeområde:

  • Skabe interesse om fagpolitiske spørgsmål samt sætte gang i og koordinere den fagpolitiske aktivitet på arbejdspladsen, for eksempel gennem medlemsmøder, klubmøder og fyraftensmøder.
  • Fungere som aktivt og synligt bindeled mellem magistrene på arbejdspladsen og DM.

Hvem kan få tillidspriserne?

Alle DM-medlemmer ansat på en privat eller offentlig arbejdsplads har mulighed for at indstille en tillidsvalgt DM’er på deres arbejdsplads i form af en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, en suppleant eller en formand for en DM- eller AC-klub, som er medlem af DM.

Frist for indstillingerne var 1. november 2018. 

Formål

Formålet med prisen er at påskønne og synliggøre de tillidsvalgtes fagpolitiske arbejde og dermed bidrage til at fastholde DM’s gode repræsentanter i hvervet og få valgt nye, hvor DM endnu ikke har lokal repræsentation på arbejdspladsen.

Kontakt

Har du spørgsmål til motivation, indstilling, prisoverrækkelse eller andet, er du velkommen til at kontakte os på tillidspris@dm.dk

 

Hyld din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant