Gå til sidens indhold

Mobning

Mobning på arbejdspladsen udspringer af arbejdspladskulturen. Bliv klogere på, hvordan I kan arbejde forebyggende mod mobning på arbejdspladsen ved at forstå hinandens grænser.

Mobning er et reelt problem på mange arbejdspladser, og når det foregår, kan det have alvorlige konsekvenser. Der er derfor god grund til at være opmærksomme på, hvordan I kan forebygge og håndtere mobning på jeres arbejdsplads.

Hvad er mobning?

I DM er vi inspirerede af Mille Mortensens samarbejde med Rigshospitalet om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. Mille Mortensen er cand. mag. i psykologi og virksomhedsstudier og er en af de førende forskere indenfor mobning. Hendes forståelse af mobning bygger på en antagelse om, at krænkende handlinger og mobning på arbejdspladsen udspringer af arbejdspladskulturen. Arbejdspladskulturen er de måder, vi er sammen på arbejdspladsen.

Når kolleger systematisk over længere tid udsætter andre kolleger for krænkende handlinger, så bør I kigge på arbejdspladskulturen i stedet for på enkeltpersoner. Selvom mobning rammer individuelt, så er det et fælles ansvar at forebygge og afhjælpe mobning på arbejdspladsen.

Rigshospitalets teaser om mobning og god omgangstone på arbejdspladsen.

Definition af mobning

Rigshospitalets definition af mobning: ”Mobning er, når én eller flere ansatte oplever at blive ekskluderet fra et arbejdsfællesskab, som vedkommende har brug for at være en del af.”

Eksempler på mobning i et arbejdsfællesskab kan være, når en ansat oplever:

  • Handlinger, der udstøder og udelukker en ansat fra arbejdsfællesskabet kan for eksempel være, når en ansat oplever,
  • At hans eller hendes meninger og synspunkter ignoreres
  • At blive udelukket fra møder eller andre (sociale) arrangementer
  • At blive nægtet hjælp og kollegial støtte
  • At blive ydmyget, nedværdiget eller latterliggjort af andre fx gennem drillerier, ironi eller sarkasme
  • At information tilgængelig for andre tilbageholdes for ham eller hende.

Kilde: Rigshospitalets ’Håndtering af mobning’

Hvad kan du gøre som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsfællesskabet er en vigtig brik i at forebygge mobning og krænkende handlinger. Ifølge Mille Mortensen vil der ikke opstå mobning, hvis der er en høj grad af tillid til arbejdsfællesskabet. Med en høj grad af tillid vil dine kolleger være trygge nok til at kunne sige fra, når de oplever, at deres grænser overskrides. Vi har samlet fem gode råd til, hvordan du som arbejdsmiljørepræsentant kan bidrage til at opbygge en god arbejdskultur bygget på tillid:

1. Sørg for, at I tager et fælles ansvar

Der er ikke én person, der kan ændre på arbejdspladskulturen alene. Sørg derfor for at få mobning og arbejdspladskultur på dagsordenen til jeres møder i arbejdsmiljøorganisationen. Både kolleger og ledelse har et ansvar for, at I har en god arbejdspladskultur, der bygger på tillid. I arbejdsmiljøorganisationen kan du agere bindeled mellem kolleger og ledelse og få begge parter til at sætte fokus på arbejdskulturen.

2. Undersøg, om I har en sund arbejdspladskultur

Du kan evt. bede kollegerne svare på tre spørgsmål om arbejdspladskulturen:

  1. Nævn tre gode ting ved vores arbejdspladskultur.
  2. Nævn tre ting, der kan forbedre vores arbejdspladskultur.
  3. Hvad frustrerer dig, og hvad drømmer du om bliver ændret ved kulturen?

Svarene kan du tage med til dit næste møde i arbejdsmiljøorganisationen.

3. Sæt dialogen i gang på arbejdspladsen

Ved at skabe dialog om arbejdspladskulturen kan I få en fornemmelse af, hvor hinandens grænser går. På den måde kan I forebygge, at I kommer til at overtræde hinandens grænser. I skal turde snakke om det, der ikke fungerer i jeres arbejdsfællesskab for at kunne ændre på det. I kan bruge Rigshospitalets værktøjer om mobning til at sætte samtalen i gang:

4. Vær godt klædt på til samtaler om krænkende adfærd

Rigshospitalet har samlet en række gode råd til, hvordan du kan håndtere en samtale om krænkende adfærd med en kollega.

Se den korte og praktiske guide til en vanskelig samtale

5. Læs mere om håndtering af mobning

Med Rigshospitalets vejledning til håndtering af mobning kan du få mere viden om og flere redskaber til at håndtere og forebygge mobning på jeres arbejdsplads.

Sådan kan du bruge DM

DM støtter dig i dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant og vi har en række tilbud, der er skræddersyet til dig.

Læs mere