Gå til sidens indhold

Din opgave som arbejdsmiljørepræsentant

Mange akademikere har udfordringer med dårligt psykisk arbejdsmiljø. Rollen som arbejdsmiljørepræsentant er meningsfuld, men man kan også være udsat. Husk, at du ikke skal løfte opgaverne alene, og husk at få en klar aftale om din beskyttelse i hvervet.

Som arbejdsmiljørepræsentant eller AMR er det din opgave at sætte fokus på sundhed og sikkerhed i organisationen ved blandt andet at sørge for, at I holder en årlig arbejdsmiljødrøftelse og ved at deltage i arbejdet omkring APV’en.

Husk at anmelde dig som arbejdsmiljørepræsentant i DM

Beskyttelse

Som tillidsvalgt kan du være udsat i din stilling, og derfor kan du også i højere grad end dine kolleger være beskyttet mod afskedigelse. Det forudsætter, at du er omfattet af en overenskomst, hvor beskyttelse af tillidsvalgte er skrevet ind.

Som offentligt ansat har du beskyttelsen på lige fod med tillidsrepræsentanter.

Det betyder, at du som tillidsvalgt skal være den sidste blandt ligemænd, der bliver afskediget inden for dit kvalifikationsområde.

Du kan grundlæggende kun opsiges som offentligt ansat tillidsvalgt, hvis der er tvingende årsager, og en afskedigelsessag skal følge nogle særlige regler om varsling, forhandling og voldgift.

Læs mere om beskyttelse som tillidsvalgt

Som privatansat har du kun beskyttelsen, hvis du er omfattet af en overenskomst, hvor det er skrevet ind. Hvis du ikke er omfattet af en sådan overenskomst, skal din arbejdsgiver anerkende, at du har beskyttelsen fra en overenskomst på et tilsvarende fagligt område.

Det er vigtigt, at du får aftalen om, hvilken overenskomst der dækker dig i forhold til beskyttelse, på skrift, så snart du er blevet valgt.

Kontakt altid DM på dm@dm.dk eller 38 15 66 00, hvis du ikke kan nå frem til en aftale med din arbejdsgiver.

Strategiske og operationelle opgaver

I praksis kan opgaverne variere meget fra arbejdsplads til arbejdsplads. Du skal ikke selv lave alt det praktiske arbejde omkring arbejdsmiljø, men dine konkrete opgaver vil ofte være afhængig af, hvordan arbejdsmiljøorganisationen på din arbejdsplads fungerer.

Opgaverne kan deles op i strategiske opgaver og operationelle opgaver.

Strategiske opgaver er fx:

  • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Sørge for en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning, medlemmer m.m.
  • Rådgive arbejdsgiver om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål, herunder hvordan arbejdsmiljøet integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift
  • Rådgive arbejdsgiver om virksomhedens kompetenceudviklingsplan.

Operationelle opgaver er fx:

  • Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige
  • Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Iagttage det psykiske arbejdsmiljø, observere og gå i dialog
  • Være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver på arbejdsmiljoviden.dk