Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Forhandling af afskedigelse

Afskedigelser er både fagligt og mentalt en meget krævende del af dit hverv. Husk, at du kan bruge DM.

De fleste tillidsrepræsentanter er enige om, at de opgaver, som de har i forbindelse med afskedigelser er nogle af de tungeste i hvervet. Både når afskedigelsen rammer en hel gruppe af kolleger, og når der er tale om enkeltsager. Husk, at du i forbindelse med afskedigelsessager, såvel som andre typer sager, altid kan ringe til din DM-konsulent og få hjælp til at håndtere sagen.

TR's rolle i afskedigelsessager

Som tillidsrepræsentant har du en meget vigtig rolle, hvis der er optræk til, varslet eller gennemført en afskedigelse over for en kollega.

Du skal i første omgang helt konkret prøve at vurdere, om opsigelsen er rimeligt begrundet i den ansattes eller i arbejdsgiverens forhold. Er du den mindste smule i tvivl, bør du kontakte DM’s sekretariat.

Skønnes det at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet, bør du som tillidsrepræsentant arbejde for, at der findes andre løsninger, så medarbejderen kan blive på arbejdspladsen.

Er afskedigelsen rimeligt begrundet, må du som tillidsrepræsentant arbejde for at afbøde virkningerne, så fratrædelsen sker på bedst mulig måde og vilkår.

Det skal TR være særlig opmærksom på i en afskedigelsesproces

Her får du en oversigt over nogle af de væsentligste forhold, du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på under en afskedigelsesproces. Oversigten tager udgangspunkt i afskedigelser begrundet i institutionens forhold. Oversigten supplerer ovenstående tekst.

Drøftelse i samarbejdsudvalget

(Regelgrundlag: SU-aftalen)

Hvis besparelser og rationaliserings- og omstillingsprojekter mv. vil føre til afskedigelser, skal dette drøftes i SU.

Kriterier for udvælgelse ved afskedigelser skal drøftes i SU.

Forudgående orientering af tillidsrepræsentanten ved afskedigelser

(Regelgrundlag: TR-aftalen)

Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret forud for påtænkte afskedigelser.

Tillidsrepræsentanten kan anmode om forhandling.

Partshøring

(Regelgrundlag: Forvaltningsloven, overenskomstens bestemmelser, tjenestemandsloven og ansættelsesbekendtgørelsen (tjenestemandslignende ansatte)

Partshøring skal begrunde afskedigelsesbehovet (fx besparelser), omfanget af afskedigelser, kriterier, kriteriernes anvendelse i forhold til den enkelte mv.

Hvem skal høres:

 • Tjenestemænd: den enkelte og AC (samt P25 eller Moderniseringsstyrelsen om pensionsrettigheder)
 • Tjenestemandslignende: den enkelte og AC (samt P25 eller Moderniseringsstyrelsen om pensionsrettigheder)
 • Overenskomstansatte: den enkelte

Frister:

 • Tjenestemænd: normalt 3 uger
 • Tjenestemandslignende: normalt 3 uger
 • Overenskomstansatte: normalt 14 dage

Tillidsrepræsentantens og DM’s rolle under partshøring

Tillidsrepræsentanten og DM hjælper med udarbejdelse af høringssvar. Det er som udgangspunkt det enkelte medlem selv, der skriver partshøringen.

Hvor AC høres, udarbejder DM ligeledes høringssvar.

Ved partshøring af overenskomstansatte modtager DM ikke automatisk kopi af partshøringsskrivelse. Det er således medlemmet og/eller tillidsrepræsentanten, der skal inddrage DM.

Meddelelse af afskedigelsen

(Regelgrundlag: overenskomsten, tjenestemandsloven og ansættelsesbekendtgørelsen (tjenestemandslignende ansatte)

Særregler, hvor der gælder særlige afskedigelsesprocedurer eller beskyttelsesregler:

 • Tillidsrepræsentanter og suppleanter
 • Arbejdsmiljørepræsentanter
 • SU og MED-udvalgsmedlemmer og deres suppleanter
 • Medarbejdervalgte medlemmer af et uddannelsesudvalg ved en professionshøjskole
 • I visse tilfælde medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter

Endvidere findes i følgende love bestemmelser om forbud mod afskedigelse af de nævnte årsager:

 • Ligebehandlingsloven (køn, graviditet, barsel mv.)
 • Ligelønsloven
 • Børnepasningsorlovsloven
 • Værnepligtsloven
 • Diskriminationsloven
 • Foreningsfrihedsloven
 • Deltidsloven
 • Lov om tidsbegrænset ansættelse
 • Virksomhedsoverdragelsesloven

Ved afskedigelse af et større antal ansatte inden for en given periode finder lov om masseafskedigelse anvendelse.