Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Din rolle som bisidder

Som TR kan du komme ud for at skulle være bisidder for kolleger. Det kan være i forbindelse med sygesamtaler, advarsler, afskedigelser eller samarbejdsvanskeligheder mellem en kollega og en chef.

Du vil opleve, at få situationer er ens og der kan også være stor forskel på, hvilken form for støtte din kollega ønsker fra dig, hvis overhovedet nogen.

Det vil altid være din kollegas eget valg om han/hun ønsker at medbringe sin TR som bisidder.

Der er intet i vejen for at vedkommende går til samtalen alene eller at han/hun vælger at medbringe en anden som bisidder.

Gode råd, til hvordan du bedst muligt indtager rollen som bisidder

  • Lad kollegaen vide, at du er der for hende/ham og brug tid på at tale situationen igennem både før og efter mødet
  • Lyt åbent og vær nysgerrig overfor begge parter. Vær et ekstra sæt ører, som kan hjælpe kollegaen i den situation, han/hun er havnet i.
  • Få alle oplysninger frem. Få styr på facts i sagen og eventuelle uklarheder. Spørg hellere for meget end for lidt
  • Opsumér evt løbende mundtligt på mødet, så alle er med på, hvor I er i forløbet. Og sørg for, at det står klart for din kollega, hvad der er næste skridt. Ledelsen vil typisk stå for at udarbejde et referat, men du kan med fordel tage noter under mødet, som du og din kollega kan støtte jer til i forbindelse med godkendelse af et eventuelt referat. 
  • Undgå at træffe forhastede beslutninger eller aftaler - også selvom modparten presser på for en aftale.
  • Brug DM og din personlige konsulent for sparring og gode råd.