Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler både om sikkerhed, sundhed og trivsel på jobbet. Et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant giver som regel de bedste løsninger.

Arbejdsmiljø handler om sikkerhed, sundhed og trivsel på jobbet. Et godt arbejdsmiljø er derfor en opgave, som skal tages alvorligt af både arbejdsgiveren og medarbejderne. For at få et godt arbejdsmiljø må du som tillidsrepræsentant indgå i et tæt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne, og de øvrige ansatte og ledelsen må bakke op om indsatsen.

Som tillidsrepræsentant har du selvfølgelig nogle andre kerneopgaver end arbejdsmiljørepræsentanten, men I har også nogle sammenfaldende opgaver.

Tillidsrepræsentantens opgaver

Beslutningsforum: Samarbejdsudvalg

Vigtigste opgaver: Lønforhandlinger, ansættelser, advarsler, afskedigelser

Arbejdsgrundlag: Valgt af medlemmerne, regler fremgår af overenskomster.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Beslutningsforum: Arbejdsmiljøudvalg

Vigtigste opgaver: Arbejdsskader, APV (arbejdspladsvurdering), fysisk arbejdsmiljø herunder:

  • ergonomi
  • skærmarbejde
  • indeklima

Arbejdsgrundlag: Valgt af medarbejderne, regler fremgår af arbejdsmiljølovgivningen.

Fælles opgaver

Beslutningsforum: MED- og MIU-udvalg (medindflydelse og medbestemmelse)

Vigtigste opgaver: Arbejdstid og personalepolitik herunder:

  • stress
  • psykisk arbejdsmiljø
  • sygefravær
  • samarbejde og trivsel
  • social kapital

Quiz om sygefraværsregler

Test din viden om regler og retningslinjer i forbindelse med sygdom på arbejdspladsen og bliv klogere på, hvordan du som TR bedst kan hjælpe dine sygdomsramte kollegaer.

Gå til quizzen