Til indhold

Dine løn og ansættelsesvilkår som studentermedhjælper

© Dennis Morton

Har du et studiejob, afhænger dine ansættelses- og lønvilkår af, om du er ansat i det private eller offentlige.

DM kan rådgive dig om dine rettigheder og vilkår som studentermedhjælper. DM kan blandt andet tjekke din ansættelseskontrakt, hvis du har fået nyt studiejob. Bliver du opsagt, vejleder DM dig også.

Ansættelseskontrakt

Du har ret til en ansættelseskontrakt, hvis du er ansat længere end en måned og arbejder gennemsnitligt minimum otte timer om ugen. Det gælder, uanset om du er privatansat eller offentligt ansat. Ifølge ansættelsesbevisloven skal ansættelseskontrakten være skriftlig, og du skal have den udleveret, senest en måned efter du er begyndt i jobbet.

Dine rettigheder omkring løn, ferie og sygdom vil fremgå af din ansættelseskontrakt.

Bliv medlem

Bliv studiemedlem af DM og MA og få gode råd med på vejen, når du skal ansættes i et studiejob. Fx kan vi rådgive om, hvad din kontrakt skal indeholde eller tjekke din ansættelseskontrakt, hvis du har fået nyt job.

Meld dig ind

Ansættelsesvilkår i det offentlige

Er du bachelorstuderende, vil du normalt blive ansat på en HK-overenskomst.

Hvis du har en bachelorgrad og udfører akademisk arbejde inden for dit område, har du mulighed for at blive ansat på en AC-overenskomst, som giver højere løn. Det er dog en forudsætning, at det arbejde, du udfører, er betinget af din uddannelse.

Er du i tvivl, om der er tale om arbejde, der er betinget af uddannelsen, er du velkommen til at kontakte DM.

Din løn som studentermedhjælper, instruktor eller studievejleder er beskrevet i din overenskomst. Det skal fremgå af din kontrakt, hvilken overenskomst du er ansat på.

 • Satser for studievejledere, studentermedhjælpere, instruktorer m.fl.

  Studenterundervisernes Landsforbund – SUL - har indgået overenskomst for studenterundervisere ansat som instruktorer, timelønnede hjælpelærere, faglige vejledere, studentermedhjælpere (på studiesale, IT-rum biblioteker mv.) samt undervisningsassistenter på dispensation ved de højere uddannelsesinstitutioner.

  Lønningerne er som følger:

  Timeløn 1. april 2023

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  1. oktober 2023  
  Studentermedhjælpere 151,15 175,21 plus feriepenge
  Studenterstudievejledere 197,93 229,44 plus feriepenge
  Instruktorer/hjælpelærere 201,95 234,10 plus feriepenge
  samt yderligere
  1,5 times forberedelse
  pr. konfrontationstime
  Undervisningsassistenter 226,95 263,08 plus feriepenge
  samt yderligere
  1,5 times forberedelse
  pr. konfrontationstime
 • Satser for ikke-akademisk studenterarbejde

  Er du beskæftiget som kontorfunktionær i det offentlige, skal du aflønnes  i henhold til HK-overenskomst ved ansættelsen. Lønnens størrelse afhænger dels af tidligere beskæftigelse som studentermedhjælp og dels af, hvor langt den du er kommet i studiet.

  Staten:

  Timeløn 1. oktober 2023

    Stedtillægssats
  Anciennitet Skalatrin Trin ll lll lV V Vl
  1. år 8 1 124,35 126,81 128,52 130,98 132,68
  2. år 8 2 124,35 126,81 128,52 130,98 132,68
  3. år 9 3 126,42 128,94 130,69 133,21 134,96
  4. år 9 4 126,42 128,94 130,69 133,21 134,96
  5. år > 11 5 130,22 132,87 134,70 137,36 139,19

  De kommunale satser afviger lidt fra statens satser.

  Har du læst ved en højere læreanstalt i 2 år og har bestået de i dette tidsrum forudsatte prøver og eksaminer, kan der ydes kvalifikationstillæg, såfremt du udfører kvalificeret arbejde.

Ansættelsesvilkår i det private

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, er din ansættelse ikke altid omfattet af en overenskomst. I stedet vil dine ansættelsesvilkår fremgå af din ansættelseskontrakt.

Du er velkommen til at kontakte DM, hvis du har brug for rådgivning omkring dine ansættelsesvilkår, løn og rettigheder.

DM har udformet et udkast til en studenterkontrakt med en tjekliste og vejledning. Den kan du bruge som redskab til at sikre dig, at din kontrakt opfylder de lovpligtige krav, som ansættelsesbevisloven fastsætter.

Download studenterkontrakt

Download tjekliste og vejledning

Når jobbet som studentermedhjælper ophører

Som ansat er du omfattet af et opsigelsesvarsel. Længden på varslet vil fremgå af din ansættelseskontrakt eller din overenskomst.

Hvis du er blevet opsagt, bør du altid kontakte DM.

Hvis du efter studiet bliver jobsøgende med dagpenge, er der nogle regler om karantæne, som du skal være særligt opmærksom på. Kontakt din a-kasse for at få rådgivning om studiejob og dagpenge.

Læs mere om dagpengereglerne

Kontakt DM

Du kan altid kontakte os, hvis du har brug for rådgivning omkring dine løn og ansættelsesvilkår.

Skal du starte nyt job, eller har du spørgsmål til din kontrakt? Så kontakt os, så du kan få tjekket din kontrakt. Hvis du sender din kontrakt til DM, er svartiden 1-2 dage, og du sender til en sikker mail.

Kontakt DM
; ;