Til indhold

Sig fra over for sexisme og del dit vidnesbyrd

Sexisme debat

Har du oplevet eller været vidne til sexisme? I mange dele af arbejdsmarkedet har store grupper i de seneste uger organiseret sig og sagt fra over for sexisme. Vi vil gerne give dig mulighed for også at sige fra og dele dit vidnesbyrd.

Vi vil gerne sætte fokus på de områder og brancher, der endnu ikke er blevet hørt. Derfor kan du deltage i vores underskriftindsamling og samtidig komme med din historie, hvis du har lyst.

Hvad bruger vi det til?

Vi kender ikke omfanget af sexisme* eller seksuel chikane** på det akademiske arbejdsmarked. Men vi vil gerne sætte fokus på de udfordringer, der er. Og komme med bud på, hvordan vi får ændret kulturen. Med din underskrift giver du os ballast til at arbejde for de nødvendige ændringer.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke vil bruge indsamlingen til at hænge arbejdspladser ud offentligt. Formålet er at vise omfanget af sexisme og seksuel chikane for akademikere.

Hvis du afgiver et vidnesbyrd, bliver det behandlet anonymt og fortroligt. Giver du samtykke til det, vil vi kunne bruges som eksempel, uden at skrive dit navn og din arbejdsplads, og være med til at understøtte alvoren i situationen. 

Hvad skriver du under på?

Du skriver under på, at du selv har oplevet eller har kendskab til, at andre har været udsat for sexisme eller seksuel chikane i arbejdslivet. Formålet er at vise, at sexisme og seksuel chikane findes bredere, end det har været fremme i medierne og at skabe en forandring de steder, hvor der er problemer.

Skriv under her
Undgå gerne at nævne navne, arbejdsplads eller andre forhold som kan identificere andre personer i dit vidnesbyrd

Når du tilkendegiver din støtte, oplyser du dit navn, telefonnummer, e-mail, køn, branche, arbejdsmæssig status og vidnesbyrd til Dansk Magisterforening. Vi gemmer dine personoplysninger som en del af underskriftsindsamlingen og indtil formålet med behandlingen ikke længere er til stede. Efterfølgende opbevares oplysningerne alene i anonymiseret form til brug for statistik og analyse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen.
Læs DM's privatlivspolitik

Jeg giver samtykke til, at DM må offentliggøre mit navn til den brede offentlighed i eksempelvis medierne som en del af formålet med underskriftsindsamlingen, jf. GDPR art 6.1.a. Jeg kan til enhver tid tage mit samtykke tilbage, dette berører dog ikke lovligheden af allerede sket offentliggørelse.


Jeg giver samtykke til, at DM må offentliggøre mit vidnesbyrd i anonymiseret form. Jeg kan til enhver tid tage mit samtykke tilbage, dette berører dog ikke lovligheden af allerede sket offentliggørelse.


Jeg er ikke medlem af Dansk Magisterforening, men jeg vil gerne ringes op for at høre, hvordan DM kan rådgive mig i mit arbejdsliv.

Har du brug for rådgivning?

Husk, at du som medlem af DM kan få rådgivning, hvis du selv har oplevet sexisme og/eller seksuel chikane på din arbejdsplads, eller hvis du har været vidne til det. Skriv til metoo@dm.dk.

Kontakt DM

* Med seksuel chikane tager vi udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger: ”Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed.” 

** Med sexisme tager vi udgangspunkt i Europarådets definition: "Sexisme er alle udtryk - handlinger, berøringer, ord, billeder, ytringer - , der baserer sig på forestillingen om, at køn er en faktor, der gør mennesker mere eller mindre værd. Sexisme er oftest rettet mod kvinder. Sexisme er en måde at misbruge magt på”.

 

Sexisme debat