Til indhold

Om pensionistsektionen

DM´s pensionistsektion har 2.500 medlemmer og arbejder for at inspirere medlemmerne til at skabe relationer og danne netværk med ligestillede.

Pensionistsektionen er en aktiv del af DM og har særligt fokus på:

  • At forbedre vilkårene for pensionister
  • At opbygge faglige, sociale og kulturelle netværk blandt vore medlemmer.
  • En udfarende seniorpolitik

Udover at inspirere medlemmerne til at skabe relationer og danne netværk, er bestyrelsens fokus på alle livsfaser og at varetage kommende og nuværende pensionisters interesse.

Vi har kontakt til andre pensionistorganisationer og samarbejder med DJØF’s pensionister.

Dine fordele som medlem af pensionistsektionen i DM 

Medlemskab af de regionale afdelinger

Indmeldelse i en regional afdeling er gratis, men nødvendig af hensyn til tilskud til afdelingens arbejde. Du er ikke automatisk medlem, så meld dig ind i én af de fire regionale afdelinger:

Pensionistsektionens medlemsmøde 2020

Pensionistsektionens medlemsmøde er udskudt grundet coronasituationen. Ny dato udmeldes snarest muligt.