Gå til sidens indhold

Om Pensionistsektionen

DM´s pensionistsektion har ca. 2.400 medlemmer, som er alderspensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister. Der er langt flere overenskomstpensionister end tjenestemandspensionister.

Pensionistsektionen er en aktiv del af DM med særligt fokus på en udfarende seniorpolitik, på bedre vilkår for pensionisterne, og på at opbygge faglige, sociale og kulturelle netværk blandt vore medlemmer.

Vi har kontakt til andre pensionistorganisationer og samarbejder med DJØF’s pensionister.

Som medlem af pensionistsektionen

  • betaler du 1/5 kontingent til DM
  • kan du blive associeret medlem af din oprindelige sektion
  • kan du få råd og vejledning i DM’s sekretariat
  • modtager du Magisterbladet
  • kan du få rabatter og tilbud gennem DM Procent 
  • har du mulighed for at deltage i DM's gratis medlemsarrangementer
  • har du en bestyrelse, der varetager dine interesser som pensionist i forhold til DM og omverdenen
  • har du mulighed for at deltage i arrangementer i de regionale afdelinger i Jylland, på Fyn og øst for Storebælt.

Medlemskab af de regionale afdelinger

Indmeldelse i en afdeling er gratis, men nødvendig af hensyn til tilskud til afdelingens arbejde. Du er ikke automatisk medlem, så meld dig ind i én af de fire regionale afdelinger: