Gå til sidens indhold

Aktiviteter

Her kan du se en oversigt over aktiviteter som DM-Seniorer Nordjylland afholder.

Forår 2019

Onsdag 30. januar 2019
"Det handler om mennesker"

Fra nedslidt boligområde til levende bydel med Løvvangen i Nørresundby – 815 boliger – som konkret eksempel

Cand.mag Marianne Niehues vil fortælle om det socialfaglige arbejde med integration og kulturformidling i et boligselskab. Visionen er at skabe en varieret beboersammensætning og få brudt den negative sociale arv. Den boligsociale indsats er en slags brobygger mellem beboerne, de kommunale og frivillige indsatser i området.

Kvarterets hus er omdrejningspunkt for en lang række aktiviteter og initiativer i området.
Vi spiser sandwich i husets cafe.

Tilmelding:
Senest fredag 25. januar til Else Hvid Jensen
e-mail: elsehvidjensen@gmail.com

Tirsdag 26. februar 2019
Rigsfællesskabet - afvikling eller udvikling?

Politolog, lektor Ulrik Pram Gad vil, på baggrund af sin forskning i grønlandsk-dansk politik og praktisk erfaring fra Nuuk, under overskriften ”Rigsfællesskab – afvikling eller udvikling?” lægge op til debat.

Hvordan spiller kolonihistorie og storpolitik ind i de aktuelle debatter om sprogpolitik og lufthavne?

Hvilke rammer sætter grønlandske og danske selvbilleder for næste skridt mod selvstændighed?

Vi starter med at spise en sandwich og hilse på hinanden. Ledsager velkommen.

Tid og sted:
26. februar 2019, kl. 12.30-15.
Aalborg Stadsarkiv, Arkivstrædet 1, 9000 Aalborg

Tilmelding:
Senest 20. februar 2019 til Henrik A. Nielsen
e-mail: henrik@henrikanielsen.dk

Onsdag 20. marts 2019
Alternative finansieringsformer, og din indflydelse på udviklingen som forbruger

Med udgangspunkt i landbrugets udvikling mod større og større kapitalkoncentration vil økonomen Jan Holm Ingemann, studieleder på Statskundskab, Aalborg Universitet, stille spørgsmålet, om nye finansieringsformer som pensionskasseejerskab, folkeaktier, crowdfunding, og forbrugerejede andelsgårde kan løse landbrugets fundamentale problemer. Og kan vi som forbrugere gøre noget konstruktivt ved køledisken, i banken, eller i stemmeboksen?

Disse spørgsmål er så generelle, at de også kan rettes mod lokalsamfund i klemme og andre steder og organiseringer, der er ved at blive kørt over af samfundets udviklingsretning.

Vi starter mødet med at spise en sandwich og hilse på hinanden. Ledsager velkommen.

Tid og sted:
20. marts 2019, kl. 12-15
Magistrenes A-kasse, Østerågade 19 3.sal, 9000 Aalborg

Tilmelding:
Senest torsdag 14. marts til Henrik A. Nielsen
e-mail: henrik@henrikanielsen.dk

 • Afdelingens tidligere aktiviteter

  27. november 2018
  Generalforsamling med efterfølgende julefrokost

  24. oktober 2018
  Familiedrama fra Matador til Badehotellet
  v/professor emerita Gunhild Agger

  20. september 2018
  Dania som fremstillet af forfatteren Hans Kirk - og Dania i nutiden

  v/cand.mag. Inge Birthe Velling

  21. august 2018
  Vejlernes natur og historie
  v/biolog Poul Hald Mortensen

  6. juni 2018
  Udflugt til Skovsgaard Hotel

  v/kultursociolog Carl Christensen

  21. marts 2018
  Færøerne og Danmark

  v/historiker, professor emeritus Uffe Østergaard

  1. marts 2018
  Kunsthal NORD

  v/kunsthistoriker Henrik Broch-Lips

  29. januar 2018
  Aalborgborgmestre 1919-1970

  v/Jens Topholm, tidligere stadsarkivar i Aalborg.

  29. november 2017
  Generalforsamling med efterfølgende julefrokost

  26. oktober 2017
  Udviklingen i Bhutan – en succeshistorie for dansk bistand

  v/Henrik A. Nielsen, chef for Danmarks repræsentationskontor i Thimphu 2007-12

  21. september 2017
  Perspektiver på EU's udvikling og Europapolitikken

  v/Cand. Polit., seniorrådgiver Henrik Plaschke, Aalborg Universitet

  31. august 2017
  Dronninglund Slot og Sømosen

  Historiker Birgitte Wåhlin, tidligere Aalborg Universitet, viser rundt på slottet og i kirken og fortæller om det samlede anlægs historie.

  7. juni 2017
  Biolog Hans Heidemann Lassen, tidligere Naturstyrelsen
  Halkier Å (udflugt)

  8. maj 2017
  Biolog Anne Marie Steffensen, tidligere Nordjyllands Amt
  Når kærulden blomstrer (udflugt til Lille Vildmose)

  30. marts 2017
  Professor, dr.scient. Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet
  Om begrebet tid

  23. februar 2017
  Besøg i Folkekirkens Hus, Aalborg

  30. januar 2017
  Historiker Johan Klinge Sørensen, tidligere Københavns Dag- og Aftenseminarium
  Det osmanniske riges opståen, kulmination og undergang ca. 1350-1920 og skitsering af problemstillinger i efterfølgestaterne i Tyrkiet, på Balkan og i Mellemøsten

  1. december 2016
  Generalforsamling

  27. oktober 2016
  Historiker, dr.phil. Knud Knudsen, Aalborg Universitet
  Aalborgs udvikling fra industriby til det, den er i dag

  21. september 2016
  Professor, antropolog Peter Hervig, Aalborg Universitet
  Danske mediers behandling af flygtninge og indvandrere i historisk perspektiv

  16. august 2016
  Leder af det historiske museum i Hammer Bakker Vagn Laustsen
  Fra åndssvage til udviklingshæmmede og fra centralinstitution til udflytning (udflugt)

  25. maj 2016
  Biolog Anne Marie Steffensen, tidligere Nordjyllands Amt, og biolog mv. Sigurd Christensen
  Natur og kultur i Store Vildmose (udflugt)

  25. april 2016
  Biolog mv. Sigurd Christensen og historiker Bente Bjørn
  Fra roman til virkelighed. I Hans Kirks fodspor (udflugt til Gjøl)

  24. februar 2016
  Tidligere forstander mv. Henning Dochweiler
  Stefan Zweig. Verden af i går – og i morgen

  20. januar 2016
  Professor, dr.phil. Anker Gemzøe, Aalborg Universitet
  Svend Aage Madsens forfatterskab

  3. december 2015
  Generalforsamling
  Otto Carlsen
  Ny Dansk Begrebsordbog

  30. september 2015
  Amatørornitolog Tim Eistrup
  Efterårsfugle i og omkring Ulvedybet ved Gjøl (udflugt)

  27. august 2015
  Historiker, tidligere Aalborg Universitet, Birgitte Wåhlin
  Aggersborg. Trelleborganlæggenes betydning (udflugt)

  7. maj 2015
  Biolog Hans Heidemann Lassen, tidligere Naturstyrelsen, og tidligere museumsinspektør, Aalborg Historiske Museum, Viggo Petersen
  Natur og kultur omkring Villestrup  Å (udflugt)

  22. april 2015
  Tidligere international chef i Dansk Folkehjælp Allan Mygind Vokstrup
  Danmark i Afghanistan. Er fred og forsoning mulig, og spiller vi en rolle

  9. februar 2015
  Professor emeritus Mogens Pahuus, Aalborg Universitet
  Livsmodets dimensioner – fra natur til kultur

  11. december 2014
  Stiftende generalforsamling