Gå til sidens indhold

DM-Seniorer Øst aktiviteter

Afdelingen tilbyder mindst et arrangement om måneden, undtagen i juli. Alle aktiviteter er åbne for medlemmer af de regionale afdelinger med ægtefælle/ledsager.

Deltagelse kræver tilmelding – ofte i god tid af hensyn til reservation af lokaler eller andre faciliteter. Tilmelding sker til den, der står som tovholder for arrangementet.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til forbedringer og nye initiativer. Skriv til Jette Lassen

Det har siden afdelingens start været muligt at tilbyde medlemmerne et spændende og varieret foredragsprogram og mange fine ture baseret næsten udelukkende på medlemmernes ekspertise. Du kan tilbyde forslag til foredrag og ture ved at udfylde skemaet til oplysning om foredrag, som du finder nederst på denne side.

Indendørs arrangementer holdes så vidt muligt i DM’s mødelokaler, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Se også, hvad der foregår i afdelingens interessegrupper

Program januar-maj 2019

Alle arrangementer er åbne for medlemmer af DM´s regionale seniorafdelinger med ledsager. Møderne finder sted i DM´s lokaler på Frederiksberg. Man skal tilmelde sig hvert arrangement til den nævnte tovholder. Afbud meldes til tovholderen, gerne før sidste tilmeldingsdato.

Download afdelingens aktuelle aktiviteter (pdf)

Se også materiale fra afdelingens tidligere aktiviteter her

 • Faldgruber ved brug af hjemmesider, 15. januar 2019

  Elisabeth Sørup har arbejdet med IT siden 1982 både som webudvikler, arkitekt og projektleder. De sidste 10 år på arbejdsmarkedet har Elisabeth primært haft opgaver med at implementere informationssikkerhed blandt medarbejdere i organisationer, herunder styring af brugernes adfærd på Internettet.

  Siden slutningen af 1960’erne har Internettet udviklet sig fra at være uforståelige kommandoer skrevet i kryptiske vendinger til at være nemme brugergrænseflader, hvor vi hurtigt kan interagere i og på tværs af landegrænser med grupper af personer, organisationer eller med enkeltpersoner. I takt med Nettets udfoldelsesmuligheder giver vi samtidig ejerne af de forskellige platforme for e-handel, søgemaskiner og sociale medier med næsten fri adgang til store dele af vores personoplysninger. Vi videregiver flere informationer om os selv på Nettet, hvilket gør vores data til en handelsvare med stor værdi for organisationer, som lever af at sælge services. Vores persondata analyseres med det formål, at private organisationer kan skræddersy reklamer til os. I og med at vores personlige informationer nu er gjort søgbare og sporbare via Nettet, kan offentlige myndigheder som politi og sociale instanser efterforske vores gøren og færden både i og uden for Nettet. Når personlige oplysninger er tilgængelige på Nettet er vi samtidige blevet sårbare for simpelt røveri af vores penge, hacking, spammails samt tyveri af vores identitet.

  I maj 2018 implementerede EU et nyt lovindgreb ’ GDPR’ (General Data Protection Regulation), som i Danmark erstatter Persondataloven. Med GDPR sikrer EU os adgang til vores egne personoplysninger og dermed retten til selv at vælge i hvilket omfang, vi vil videregive vores personoplysninger til private organisationer. Retten til vores egne persondata åbner op for en række ubesvarede spørgsmål om informationers integritet, fortrolighed og tilgængelighed. Disse problemstillinger vil blive det centrale i foredraget. For eksempel:

  - Vil det i fremtiden være muligt for os at få indsigt i det offentlige systems brug af vores personoplysninger?

  - Har vi med EU’s GDPR adgang til aktindsigt i det offentlige systems samkørsel af vores persondata? Eller vil det offentlige systems brug af borgerdata være lukket land for os, så vi i fremtiden kun kan bestemme vores brug af personoplysninger, når det handler om private organisationer?

  - Vil vores ret til at værne om vores persondata indsnævres til fx at stille os foran videokameraet ved Illums Bolighus i en time en lørdag formiddag for så den efterfølgende mandag at henvende os til Illum og bede om aktindsigt i de videooptagelser fra lørdag formiddag, hvor vi figurerer foran Illums Bolighus?

  EU’s GDPR er endnu ikke fortolket færdigt i forhold til de forskellige EU-landes lovpraksis. Retningslinjer for implementeringen af GDPR i Danmark er derfor frit tilgængelig for konsulenters fortolkninger af, hvad borgerne kan, skal, bør, må efterleve af regler i relation til den fremtidige Persondatalov.

  Tirsdag 15. januar 2019, kl. 14.30-16.30

  Tilmelding:
  senest mandag 7. januar til Klavs Bender, email: klavsbender@yahoo.dk

 • Den seneste udvikling i forskningen om solsystemet og exoplaneter, 21. februar 2019

  Seniorrådgiver emeritus Ib Lundgaard Rasmussen fra DTU Space vil fortælle om udforskningen af Solsystemet, opdagelsen af exoplaneter, planeter omkring andre stjerner, og jagten på liv andre steder end på Jorden. Vi har opdaget omkring 4000 exoplaneter, placeret omkring mere end 2000 stjerner. Solsystemet er derfor ikke længere unikt.

  Dette perspektiv, kombineret med den enorme eksplosion i vor viden om Solsystemet, som rumsonderne har muliggjort, har givet os nye modeller for Solsystemets dannelse og udvikling.

  Nogle af de væsentlige nye resultater af denne udvikling vil blive beskrevet og sat ind i den nye sammenhæng, et mere dynamisk Solsystem. Da Solsystemet således ikke længere er unikt, trænger spørgsmålet om livet er unikt sig kraftigere på.

  Foredraget vil beskrive de muligheder, der er for at finde liv andre steder og de problemer, der er forbundet hermed.

  Torsdag 21. februar 2019, kl. 14.30-16.30

  Tilmelding:
  senest onsdag 13. februar til Povl Høyer, email: povl.hoeyer@post2.tele.dk

 • Mødet med Japan. Hvad kan vi lære af de østasiatiske kulturer? 18. marts 2019

  Cand.scient.pol. Jørn Boye Nielsen er tidligere højskolelærer ved Den Internationale Højskole i Helsingør. Han er japansk gift og har boet en periode i Japan. Han har undervist i bl.a. interkulturel kommunikation, og er forfatter til 2 bøger om konfliktløsning, ” Håndbog i konfliktløsning” og lærebog i ” International konfliktløsning” sammen med 2 andre forfattere.

  Han fortæller om mødet og ægteskabet med sin kone, Sadako Hara, og mødet med hans japanske svigerforældre og familie, og hans ophold i Japan 1991-92 og mange senere rejser dertil.

  Han vil gøre en del ud af at fortælle om japanernes og generelt asiaternes evner til at vise hensyn og leve sig ind i andre følelser – desuden om familieloyalitet og solidaritet i familierne. Han vil også fortælle om livet på en international højskole, hvor japanerne er en af de største udenlandske elevgrupper, og deres interaktion med andre unge.

  Mandag 18. marts 2019, kl. 14.30-16.30

  Tilmelding:
  senest fredag 8. marts til Lilian Skjernaa, e-mail: lilianskjernaa@gmail.com

 • Hvordan gik det med demokrati på arbejdspladsen? 24. april 2019

  Kranfører A-certifikat, cand.mag. Irene Odgaard har været kranfører på B&W og senere ansat som tillidsmand i SiD. Hun vil fortælle om de ufaglærte i industrien, der stillede krav om mere demokrati i arbejdslivet; og om det mulige interessefællesskab med arbejdsgiverne omkring forskellige former for jobberigelse og gruppearbejde - med vidt forskellige vilkår for "demokrati i arbejdslivet”. Japanske produktionskoncepter kom på mode, men “hele pakken” ville indebære livstidsansættelser - det var for meget!

  Fra midten af 90’erne begyndte udflytningen af industrijob at tage fart - udfordringerne kom nu til at gælde grænseoverskridende fagligt arbejde. Og i dag ser vi vækst i såkaldt “prekære job” i de globale forsyningskæder. ILO vurderede i 2013, at job, tilknyttet de globale forsyningskæder omfattede mere end en femtedel af den globale arbejdsstyrke. Mange af disse arbejdere har lav løn, usikker ansættelse, umenneskelige arbejdsforhold og ingen adgang til at organisere sig i fagforeninger. Det påvirker også i Danmark: kæden er ikke stærkere end sit svageste led.

  Så hvad er perspektiverne for fremtiden, i forhold til bestræbelserne på "demokrati på arbejdspladsen"?

  Onsdag 24. april 2019, kl. 14.30-16.30

  Tilmelding:
  senest mandag 15. april til Tom Carlsen, e-mail: tomcarlsen@mail.dk

 • Er du klar til den cirkulære økonomi? 9. maj 2019

  Cand.scient. Henrik Grüttner, der er tilknyttet SDU, vil fortælle om cirkulær ressource økonomi, som er ’det nye sort’.

  EU-Kommissionen har udformet en strategi for cirkulær økonomi og har store visioner for hvordan dette kan bidrage til øget innovation, øget beskæftigelse og reducerede miljøpåvirkninger.

  Sidste år havde regeringen nedsat et Advisory Board om CØ med Flemming Besenbacher som formand, og i år har de så her i september lanceret deres Strategi for Cirkulær Økonomi – med undertitlen ’Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse’. Men hvad dækker begrebet egentlig over og hvad betyder det i praksis?

  Henrik Grüttner – som stadig arbejder deltids på Syddansk Universitet – var gennem 2015 og 2016 SDU’s leder af innovationscentret ’Rethink Resources’, som havde til formål at hjælpe et antal danske industrier til at udnytte mulighederne i CØ. Henrik vil, med eksempler fra de danske virksomheder, belyse hvordan nye forretningsmodeller i samspil med nytænkte produkter kan give nye forretningsmuligheder og nye mere bæredygtige produkter til os forbrugere.

  Torsdag 9. maj 2019, kl. 14.30-16.30

  Tilmelding:
  senest tirsdag 2. maj til Aase Riis, e-mail: aase.riis@ishoejby.dk