Gå til sidens indhold

Arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet for 2019

Den tidligere bestyrelse, 2018, har udarbejdet arbejdsprogrammet for 2019. Dette arbejdsprogram har den nye bestyrelse, som blev valgt i 2018 arbejdet videre med i 2019:

  • at sikre et politisk instrument til at støtte de fagpolitiske formål, bl.a. ved vedtægtsændringer, der placerer Pensionistsektionen i Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse.

Foråret i 2019 har stået i Kongres 2019´s tegn. Bestyrelsen har derfor primært haft fokus på at gøre sig synlig i Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse og på tværs af sektorerne i Dansk Magisterforening. For at sikre et politisk instrument til at støtte de fagpolitiske formål har bestyrelsen drøftet og skrevet forslag til ved­tægtsændringer.

  • Pensionistsektionens bestyrelse ønskede at få en plads med begræn­se­de rettigheder i hoved­bestyrelsen, fx ved kun at deltage ved bestyrelsesmøder, når der var seniorpolitik på dagsor­de­nen.
  • Pensonistsektionen ønskede også at få tildelt antal delegerede ved kongressen ud fra antallet af medlemmer, og
  • endelig ønskede Pensionistsektionen få skrevet ind i Dansk Magisterforenings arbejdsprogram 2019-2022, at der udvikles en poli­tik, der giver medlemmerne mulighed for at tilrettelægge et meningsfuldt arbejdsliv gennem alle arbejds­livets faser og herunder mulighed for fleksibel nedtrapning og tilbagetrækning.

Pensionistsektionen fik ikke en begrænset plads i hovedbestyrelsen, ligesom pensionisterne heller ikke fik antal pladser ved kongressen i forhold til antal medlemmer i Pensionistsektionen. Pensionistsektionen har fem delegerede ved kongressen, men pensionisterne blev skrevet ind i Dansk Magisterforenings arbejds­program 2019-2022. Under overskrifter Flere medlemmer i stærke fællesskaber: At profilere medlem­merne som ressourcestærke og samfundsengagerede medlemmer af samfundet – hvad enten de er privat eller offentligt ansat, studerende, pensionister, ledige, selvstændige eller kombinatører.

Arbejdsprogram 2020

Pensionistsektionens bestyrelse vil fortsætte med at varetage kommende og nuværende pensio­ni­sters  interesser. Bestyrelsens arbejdsplan for 2020 er:

  • at bidrage, når hovedbestyrelsen skal drøftes Seniorpolitik/55+ og pensionspolitik
  • at bidrage med at formulere en egentlig målrettet tværgå­ende pensionspolitik i Dansk Magister­forening.
  • at etablere både aftalte og uformelle relationer til sektorerne.
  • at styrke kommunikationen i pensionistsektionen således, at alle medlemmerne løbende bliver informeret om, hvad bestyrelsen i pensionistsektionen arbejder med.