Gå til sidens indhold

Arbejdsprogram

Her finder du arbejdsprogrammet for DM's pensionistsektion for 2020.

Pensionisterne i Dansk Magisterforening er skrevet ind Dansk Magisterforenings arbejdsprogram 2019-2022 under punchline:

At profilere medlemmerne som ressourcestærke og samfundsengagerede medlemmer af samfundet, hvad enten de er privat eller offentligt ansat, studerende, pensionister, ledige, selvstændige eller kombinatører.

I DM's hovedformål er der også fokus på, at kerneværdien i Dansk Magisterforening er at binde de mange forskellige medlemmer sammen i et fællesskab og understøtte medlemmernes indbyrdes relationer og netværk.

Pensionistsektionen vil derfor:

  • bidrage, når hovedbestyrelsen skal drøfte seniorpolitik, +55-gruppen samt pensionspolitik
  • bidrage med at formulere en egentlig målrettet tværgående pensionspolitik i Dansk Magisterforening
  • etablere både aftalte og uformelle relationer til sektorerne i Dansk Magisterforening.

Endelig vil Pensionistsektionen:

  • styrke kommunikationen i pensionistsektionen således, at alle medlemmerne løbende bliver informeret om, hvad bestyrelsen i pensionistsektionen arbejder med, samt
  • styrke samarbejdet med DM-regionerne i Nord-, Midt-, Syd- og Øst-Danmark. 

Det er væsentligt her at fremhæve, at Dansk Magisterforening er en fagforening, som er medlemmernes forening, hvis primære hovedformål hovedsagelig er at fremme medlemmernes kollektive og individuelle interesser på arbejdsmarkedet og i relation til arbejdslivet!

På trods af, at pensionisterne i Dansk Magisterforening ikke længere har en plads i hovedbestyrelsen, og således ikke har mulighed for at sidde med ved bordet, når der skal drøftes seniorpolitik, vil pensionistsektionen benytte sig af, at pensionistsektionen har en ressourcestærk bestyrelse. I den udstrækning det er muligt, vil bestyrelsen derfor komme med input til seniorpolitik, når hovedbestyrelsen har behov for det.

Pensionistsektionens bestyrelse vil også fortsætte med at varetage kommende og nuværende pensionisters interesser, som er Pensionistsektionens overordnede formål.

Opdateret 05-05-2020