Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet for 2019

Den tidligere bestyrelse, 2018, har udarbejdet arbejdsprogrammet for 2019. Dette arbejdsprogram har den nye bestyrelse, som blev valgt i 2018 arbejdet videre med i 2019:

  • at sikre et politisk instrument til at støtte de fagpolitiske formål, bl.a. ved vedtægtsændringer, der placerer Pensionistsektionen i Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse.

Foråret i 2019 har stået i Kongres 2019´s tegn. Bestyrelsen har derfor primært haft fokus på at gøre sig synlig i Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse og på tværs af sektorerne i Dansk Magisterforening. For at sikre et politisk instrument til at støtte de fagpolitiske formål har bestyrelsen drøftet og skrevet forslag til ved­tægtsændringer.

  • Pensionistsektionens bestyrelse ønskede at få en plads med begræn­se­de rettigheder i hoved­bestyrelsen, fx ved kun at deltage ved bestyrelsesmøder, når der var seniorpolitik på dagsor­de­nen.
  • Pensonistsektionen ønskede også at få tildelt antal delegerede ved kongressen ud fra antallet af medlemmer, og
  • endelig ønskede Pensionistsektionen få skrevet ind i Dansk Magisterforenings arbejdsprogram 2019-2022, at der udvikles en poli­tik, der giver medlemmerne mulighed for at tilrettelægge et meningsfuldt arbejdsliv gennem alle arbejds­livets faser og herunder mulighed for fleksibel nedtrapning og tilbagetrækning.

Pensionistsektionen fik ikke en begrænset plads i hovedbestyrelsen, ligesom pensionisterne heller ikke fik antal pladser ved kongressen i forhold til antal medlemmer i Pensionistsektionen. Pensionistsektionen har fem delegerede ved kongressen, men pensionisterne blev skrevet ind i Dansk Magisterforenings arbejds­program 2019-2022. Under overskrifter Flere medlemmer i stærke fællesskaber: At profilere medlem­merne som ressourcestærke og samfundsengagerede medlemmer af samfundet – hvad enten de er privat eller offentligt ansat, studerende, pensionister, ledige, selvstændige eller kombinatører.

Arbejdsprogram 2020

Pensionistsektionens bestyrelse vil fortsætte med at varetage kommende og nuværende pensio­ni­sters  interesser. Bestyrelsens arbejdsplan for 2020 er:

  • at bidrage, når hovedbestyrelsen skal drøftes Seniorpolitik/55+ og pensionspolitik
  • at bidrage med at formulere en egentlig målrettet tværgå­ende pensionspolitik i Dansk Magister­forening.
  • at etablere både aftalte og uformelle relationer til sektorerne.
  • at styrke kommunikationen i pensionistsektionen således, at alle medlemmerne løbende bliver informeret om, hvad bestyrelsen i pensionistsektionen arbejder med.