Til indhold

Universitetslærerlandsklubben er opdelt i lokalklubber. Du kan læse mere om de enkelte lokalklubber på siden her.

Universitetslærerlandsklubben er opdelt i lokalklubber, dækkende universiteter, handelshøjskoler, Landbohøjskolen samt uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Repræsentationsområderne tilsigter en bred dækning af faglige og institutionelle synspunkter i landsklubbestyrelsen.

 • Lokalklub 1 - Københavns Universitet  

  Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet

  Lokalklub 1 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte område.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Bestyrelsesmedlem
  Brian A. Jacobsen

   

  Vedtægt lokalklub 1 (pdf)

 • Lokalklub 2 - Københavns Universitet

  Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
  IT-Universitetet i København

  Lokalklub 2 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Formand
  Thomas Vils Pedersen

  Bestyrelsesmedlemmer
  Lotte Lauritzen
  Mari-Anne Newman
  Peter Thulstrup

   

  Vedtægt lokalklub 2 (pdf)

 • Lokalklub 3 - Københavns Universitet

  Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Lokalklub 3 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte område.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Bestyrelsesmedlemmer
  Anders Hay-Schmidt
  Jørgen Leisner

  Vedtægt lokalklub 3 (pdf)

 • Lokalklub 4 - Københavns Universitet

  Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
  Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet
  Copenhagen Business School

  Lokalklub 4 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Formand
  Anders Milhøj

  Næstformand
  Ole Helmersen

  Bestyrelsesmedlem
  Stine Krøijer

  Vedtægt lokalklub 4 (pdf)

 • Lokalklub 7 - Lokalklubben for deltidslærere

  Deltidsansatte undervisere
  Lokalklub 7 er en landsdækkende klub for deltidslærere i undervisningsmæssige stillinger på de højere uddannelsesinstitutioner, som ikke er overenskomstansatte, og som har en ansættelsesbrøk på 10 timer ugentligt eller derover.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter for deltidslærere.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Formand
  Gitte Kristensen

  Vedtægt lokalklub 7 (pdf)

 • Lokalklub 8 - Aarhus Universitet

  Aarhus Universitet, Arts
  Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
  Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik

  Lokalklub 8 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Formand

  Bestyrelsesmedlemmer
  Lars Bo Gundersen
  Christian Tang Lystbæk

  Vedtægt lokalklub 8 (pdf)

 • Lokalklub 9 - Aarhus Universitet

  Aarhus Universitet, Science and Technology
  Aarhus Universitet, Health 

  Lokalklub 9 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Formand
  Olav W. Bertelsen

  Næstformand
  Simon Kristensen

  Bestyrelsesmedlemmer
  Birgitta R. Knudsen
  Steffen Junker
  Sebastian Frische
  Anders Vest Christiansen

  Vedtægt lokalklub 9 (pdf)

 • Lokalklub 11 - Syddansk Universitet

  Syddansk Universitet

  Lokalklub 11 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte område.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubbestyrelsen er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubben bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter for institutionen.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Formand
  Alexandra E. Møller Holsting

  Vedtægt lokalklub 11 (pdf)

 • Lokalklub 12 - Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet

  Lokalklub 12 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte område.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Formand
  Frederik Hertel

  Sekretær
  Niels Hannibal

  Vedtægt lokalklub 12 (pdf)

 • Lokalklub 13 - GEUS

  Lokalklub 13 repræsenterer medlemmer af DM´s Universitetslærerlandsklub (ULA), der har hovedbeskæftigelse ved forskningsfakulteter og forskningsområder under universiteterne (de tidligere sektorforskningsinstitutter) samt de nationale forskningsinstitutioner.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Bestyrelsesmedlemmer
  Frands Schjøth
  Jørgen Overgaard Leth

  Vedtægt lokalklub 13 (pdf)

 • Lokalklub 14 - Roskilde Universitetscenter

  Roskilde Universitet, RUC

  Lokalklub 14 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Bestyrelsesmedlem
  Janne Gleerup

  Vedtægt lokalklub 14 (pdf)

 • Lokalklub 15 - Danmarks Tekniske Universitet

  Danmarks Tekniske Universitet, DTU

  Lokalklub 15 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor naturvidenskab på Danmarks Tekniske Universitet.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Formand
  Susanne Mossin

  Vedtægt lokalklub 15 (pdf)

 • Lokalklub 17 - Danmarks Pædagogiske Universitet

  Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

  Lokalklub 17 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger på ovennævnte område.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionen. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Formand
  Vakant

  Bestyrelsesmedlemmer
  Hanne Knudsen
  Bjørg Kjær

  Vedtægt lokalklub 17 (pdf)

 • Lokalklub 19 - Kulturministerielle institutioner

  Kunstakademiets Billedkunstskole
  Arkitektskolen Aarhus
  Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
  Dansk Amatør Musik

  Lokalklub 19 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  Der er p.t. ingen repræsentanter i lokalklubbestyrelsen.

  Vedtægt lokalklub 19 (pdf)

Opdateret 01/07/2021