Gå til sidens indhold

Lokalklubber

Universitetslærerlandsklubben er opdelt i lokalklubber, dækkende universiteter, handelshøjskoler, Landbohøjskolen samt uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Repræsentationsområderne tilsigter en bred dækning af faglige og institutionelle synspunkter i repræsentantskabet og landsklubbestyrelsen.

 • Lokalklub 1 - Københavns Universitet  

  Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet

  Lokalklub 1 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte område.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubformand:
  Jørgen Staun
  Send mail til Jørgen Staun

  Lokalklubmedlemmer: 
  Hanne Jansen  
  Peter Birkelund Andersen
  Asgerd Gudiksen
  Gunhild Borggreen
  Anne Mette Thorhauge
  Hans Elbeshausen
  Jan Graulund
  Anne Folke Henningsen
  Claus Povlsen
  Christina Fogtmann Fosgerau

  Vedtægt lokalklub 1 (pdf)

 • Lokalklub 2 - Københavns Universitet

  Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
  IT-Universitetet i København

  Lokalklub 2 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubformand:
  Thomas Vils Pedersen 

  Lokalklubmedlemmer:
  Bjarne Andresen
  Lotte Lauritzen
  Mari-Anne Newman 
  Peter W. Thulstrup 

  Vedtægt lokalklub 2 (pdf)

 • Lokalklub 3 - Københavns Universitet

  Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Lokalklub 3 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte område.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM´s repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubmedlemmer:
  Anders Hay-Schmidt
  Jørgen Leisner

  Vedtægt lokalklub 3 (pdf)

 • Lokalklub 4 - Københavns Universitet

  Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
  Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet
  Copenhagen Business School

  Lokalklub 4 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM´s repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubformand: 
  Anders Milhøj

  Lokalklubmedlemmer:
  Ole Helmersen
  Stine Krøijer

  Vedtægt lokalklub 4 (pdf)

 • Lokalklub 7 - Lokalklubben for deltidslærere

  Deltidsansatte undervisere
  Lokalklub 7 er en landsdækkende klub for deltidslærere i undervisningsmæssige stillinger på de højere uddannelsesinstitutioner, som ikke er overenskomstansatte, og som har en ansættelsesbrøk på 10 timer ugentligt eller derover.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter for deltidslærere.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubformand:
  Gitte Kristensen

  Lokalklubmedlemmer:
  Nicolas Schunck

  Associerede medlemmer fra ULAB:

  Olav W. Bertelsen

  Vedtægt lokalklub 7 (pdf)

 • Lokalklub 8 - Aarhus Universitet

  Aarhus Universitet, Arts
  Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
  Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik

  Lokalklub 8 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubformand:
  Marie Vejrup Nielsen

  Lokalklubmedlemmer:
  Bo Kristian Holm 

  Suppleanter:
  Henning Høgh Laursen 

  Vedtægt lokalklub 8 (pdf)

 • Lokalklub 9 - Aarhus Universitet

  Aarhus Universitet, Science and Technology
  Aarhus Universitet, Health 

  Lokalklub 9 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubformand:
  Olav Wedge Bertelsen

  Lokalklubmedlemmer:
  Simon Kristensen, næstformand
  Steffen Junker
  Jens Bøgestrand
  Birgitta Knudsen
  Erik Baatrup

  Vedtægt lokalklub 9 (pdf)

 • Lokalklub 11 - Syddansk Universitet

  Syddansk Universitet

  Lokalklub 11 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte område.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubbestyrelsen er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubben bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter for institutionen.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubformand:
  Bjarne Henrik Andersen 

  Lokalklubmedlemmer:
  Alexandra E. Møller Holsting
  Caroline Schaffalitzky de Muckadell
  Christian Ø. Heyde-Petersen
  Helle Lykke Nielsen
  Karen Hvidtfeldt Madsen
  Kristian Debrabant
  Søren Wind Eskildsen

  Vedtægt lokalklub 11 (pdf)

 • Lokalklub 12 - Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet

  Lokalklub 12 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte område.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubformand:
  Ole Busck

  Lokalklubmedlemmer:
  Hans Hüttel
  Jens Kirk
  Kristian H. Reinau
  Lone Stub Petersen
  Martin Bak Jørgensen
  Meg Duroux
  Mette Rømer
  Preben H. Rasmussen

  Vedtægt lokalklub 12 (pdf)

 • Lokalklub 13 - GEUS

  Lokalklub 13 repræsenterer medlemmer af DM´s Universitetslærerlandsklub (ULA), der har hovedbeskæftigelse ved forskningsfakulteter og forskningsområder under universiteterne (de tidligere sektorforskningsinstitutter) samt de nationale forskningsinstitutioner.

  Lokalklubben har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  De aktuelle repræsentanter i lokalklubbestyrelsen:

  Lokalklubmedlemmer:
  Niels Poulsen
  Frands Schjøth
  Jørgen Overgaard Leth

  Vedtægt lokalklub 13 (pdf)

 • Lokalklub 14 - Roskilde Universitetscenter

  Roskilde Universitet, RUC

  Lokalklub 14 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  Vedtægt lokalklub 14 (pdf)

 • Lokalklub 15 - Danmarks Tekniske Universitet

  Danmarks Tekniske Universitet, DTU

  Lokalklub 15 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor naturvidenskab på Danmarks Tekniske Universitet.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM's repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  Vedtægt lokalklub 15 (pdf)

 • Lokalklub 17 - Danmarks Pædagogiske Universitet

  Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

  Lokalklub 17 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger på ovennævnte område.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionen. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM´s repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  Der er p.t. ingen repræsentanter i lokalklubbestyrelsen.

  Vedtægt lokalklub 17 (pdf)

 • Lokalklub 19 - Kulturministerielle institutioner

  Kunstakademiets Billedkunstskole
  Arkitektskolen Aarhus
  Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
  Dansk Amatør Musik

  Lokalklub 19 repræsenterer medarbejdere i videnskabelige stillinger indenfor ovennævnte områder.

  Sektionen har sit virke gennem lokalklubbestyrelsen, der bliver valgt for en 2-årig periode af medlemmerne på institutionerne. Lokalklubben er repræsenteret i Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse (ULA) og i DM´s repræsentantskab, og sikrer der igennem en dækning af de faglige og politiske synspunkter lokalt.

  Der er p.t. ingen repræsentanter i lokalklubbestyrelsen.

  Vedtægt lokalklub 19 (pdf)