Til indhold

Her kan du læse om grundlaget for ForskerAlliancens opståen samt om deres arbejde.

ForskerAlliancen er et samarbejde imellem en række AC-organisationer, som beskæftiger sig med interessevaretagelse for forskere og universitetslærere på de højere uddannelsesinstitutioner.

Samarbejdsorganisationen repræsenteres af den valgte formand inden for undervisnings- og forskningsområdet i følgende foreninger:

- Dansk Magisterforening
- Danmarks Jurist- og Økonomforbund
- Ingeniørforeningen
- Jordbrugsakademikernes Forbund
- Foreningen af Speciallæger
- Dansk Farmaceutforening

Samarbejdet udspringer af universitets- og forskningsansattes behov for at få en tydeligere og mere enslydende stemme i den offentlige debat og i forhold til beslutningstagerne. Alliancen er således en videreudbygning af det tætte samarbejde, som blev etableret i forbindelse med forhandlingerne om den nyeste stillingsstruktur på universitetsområdet, og som senere er udbygget til at omfatte hele forskningsområdet.

ForskerAlliancen har bl.a. til formål at synliggøre forskere og universitetslærere og deres specielle problemstillinger overfor arbejdsgiverne, herunder at udbygge det eksisterende grundlag for de fælles overenskomstforhandlinger. Derudover er det Alliancens formål at fremstå som et organ, der i relation til omgivelserne kan udtrykke fælles holdninger og politikker samt at udbygge samarbejdet inden for de fælles interessesfærer.