Gå til sidens indhold

PL-legatet

- for lærere ved de private folkeskolelærerseminarier

PL%20Legatets%20logo

Om legatet
PL-legatet er oprettet 28. april 1973. Legatets midler stammer fra Privatseminariers Lærerforening, som blev ophævet i 1972. Foreningens formue blev overført til PL-legatet ved ophøret. Siden er legatets hovedstol konsolideret, og gennem snart 50 år har legatet virket i forhold til undervisere ved de tidligere private folkeskolelærerseminarier. PL-legatet ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer udpeget af DM. Bestyrelsen uddeler midler på to årlige ordinære møder efter ansøgning.

PL-legatet har i henhold til fundatsen støttet løsningen af særlige opgaver ved læreruddannelserne til gavn for fortrinsvis læreruddannede undervisere fra læreruddannelser med tilknytning til et af de tidligere private folkeskolelærerseminarier. Legatet kan yde støtte i forbindelse med forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejde samt andre studieaktiviteter til gavn for læreruddannelsen. Legatet kan derudover yde støtte til læreruddannede undervisere ved de ovenfor nævnte læreruddannelser, hvor der er opstået vanskeligheder i forbindelse med ansættelse eller tjenesteforhold.

Særligt er der gennem de senere år uddelt midler til underviseres ikke formelle kompetenceudvikling, fx deltagelse i de nordiske læreruddannelseskonferencer. Ansøgninger, der også er økonomisk støttet fra ansøgerens ansættende myndighed, er især blevet tilgodeset. Legatets mulighed for at yde støtte afhænger af det årlige afkast af legatets formue.