Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Stillingsstruktur

En stillingsstruktur fastlægger, hvilke stillingskategorier ansættelsesmyndigheden kan anvende til løsning af bestemte arbejdsopgaver.

Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne indeholder stillingskategorierne adjunkt, lektor og docent, fastlægger kvalifikationskrav, krav til lektorkvalificering og fastlægger, hvordan lektorbedømmelsen foregår.

Rektorkollegiets vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne (pdf)

Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (pdf)

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (Retsinformation)

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner (Retsinformation)