Til indhold

På denne side finder du relevante dokumenter, der blandt andet omhandler jubilæumsanciennitet mm.

Vejledning om aflønning af censur i lærer og pædagoguddannelserne (pdf)
- af 20.5.2016

Studieaktivitetsmodellen (pdf)
- 15.05.2013

Jubilæumsanciennitet
Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende og selvstændige institutioner under Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie kostskoler (Retsinfo, nr 9111 af 15/04/2011