Til indhold

Den landsdækkende klub omfatter undervisere ved landets musikkonservatorier.

Bestyrelsens medlemmer er tillidsrepræsentanter ved musikkonservatorierne:

  • Det kongelige Danske Musikkonservatorium
  • Det Jyske Musikkonservatorium
  • Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
  • Rytmisk Musikkonservatorium

Sektionen omfatter ca. 100 medlemmer.

Sektionens formål er:

  • at forbedre arbejdsforholdene på de enkelte konservatorier - samt konservatorierne generelt,
  • at indsamle, koordinere og prioritere områdets overenskomstkrav,
  • at informere om, diskutere og vidensdele sektions- og institutionsrelevante emner og problemer,
  • at foranledige valg af tillidsrepræsentanter og disses suppleanter ved sektionens institutioner,
  • at sikre kvaliteten af medlemssagers behandling i DM's sekretariat.