Gå til sidens indhold

Løn og ansættelse

På denne side kan du læse om løn og ansættelse for folkehøjskoler.

Vejledende skrivelse fra FFD om ny ansættelsesbekendtgørelse (pdf)

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler 
Retsinformation, nr 140 af 10/02/2016

Løn

Den 1. januar 2005 overgik højskolelærerne til Ny Løn, og det betyder, at der på de enkelte højskoler er lærere på både gammelt og nyt lønsystem.

I løntabellen, som er udarbejdet af FFD (Folkehøjskolernes Forening i Danmark) er det muligt at aflæse den aktuelle lønsats. 

Du finder den aktuelle løntabel på FFD's hjemmeside

Kontakter

Det er et princip for Højskolernes Lærerforening, at den enkelte højskoles ansættelsesfrihed bevares, og at der for ansættelse som højskolelærer/forstander ikke opstilles særlige uddannelsesmæssige kriterier. HL anbefaler den ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af HL og FFD i fællesskab. 

Du finder ansættelseskontrakten på FFD's hjemmeside