Gå til sidens indhold

Råd og vejledning i konfliktsituationer

Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du står i en konfliktsituation med din højskole. Du kan læse mere om, hvordan konflikten håndteres nedenfor.

Er du kommet i en uløselig konflikt med din højskole, kan du søge råd og hjælp i din fagforening. DM (Dansk Magisterforening) er i sekretariatet indstillet på, at yde dig såvel akut hjælp som mere langsigtet hjælp.

Hvis der ikke er mulighed for at opnå forlig med din arbejdsplads kan din sag indbringes for et forligs- og voldgiftsnævn. Her vil vi være din bisidder (advokat) og går en evt. kendelse dig imod, vil vi, hvis det er formålstjenstligt, støtte dig i en evt. retssag

Alle udgifter vil blive dækket af din fagforening.