Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Løn- og ansættelse

Vejledende skrivelse fra FFD om ny ansættelsesbekendtgørelse (pdf)

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler 
Retsinformation, nr 140 af 10/02/2016

 • Løn

  Den 1. januar 2005 overgik højskolelærerne til Ny Løn, og det betyder, at der på de enkelte højskoler er lærere på både gammelt og nyt lønsystem.

  I løntabellen, som er udarbejdet af FFD (Folkehøjskolernes Forening i Danmark) er det muligt at aflæse den aktuelle lønsats. 

  Du finder den aktuelle løntabel på FFD's hjemmeside

 • Kontrakter

  Det er et princip for Højskolernes Lærerforening, at den enkelte højskoles ansættelsesfrihed bevares, og at der for ansættelse som højskolelærer/forstander ikke opstilles særlige uddannelsesmæssige kriterier. HL anbefaler den ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af HL og FFD i fællesskab. 

  Du finder ansættelseskontrakten på FFD's hjemmeside

  Arbejdstiden for en højskolelærer er beskrevet i HL's folder, som kan rekvireres ved henvendelse til HL's bestyrelse eller kan åbnes her på hjemmesiden. 

  HL's folder (pdf)