Gå til sidens indhold

DM NATUR & KULTUR maj 2019

I dette nummer har vi fokus på valgkampen og kulturpolitikkens rolle – eller rettere mangel på samme. Kulturpolitikken ligger nemlig notorisk lavt på den politiske dagsorden, hvilket beklages både fra politisk og især fra kulturaktørernes side. Men forfatterne bag en ny rapport mener, at kulturinstitutionerne selv er med til at lægge dæmper på politikernes lyst til at beskæftige sig med kultur. Vi hører også om sprogteknologi og behovet for en offentlig finansieret sprogbank, samt de hospitalsansatte molekylærbiologers nye forening SDAK, som skal hjælpe dem til mere faglig synlighed og gennemslagskraft.
 • Leder

  Reform, oprydning – eller bare fordummelse – på museumsområdet?

  Læs mere
 • Kulturanalyse: Kulturlivet spænder ben for sig selv

  Kulturen ligger lavt på den politiske dagsorden, men kulturinstitutionerne er selv med til at gøre kulturpolitik til en tabersag, lyder analysen i en ny rapport. ”Hver gang en kulturminister vil noget, mødes vedkommende med et kulturliv, der jamrer og hyler op”, siger forfatteren.

  Læs mere
 • Valgkamp uden kulturpolitik

  Kulturen er blevet et politisk lavprioritetsområde. Vælgerne vægter det ikke højt, og politikerne er bange for kritik, hvis de omfordeler midlerne. Museumsdirektører håber på politikere med visioner og mod.

  Læs mere
 • Søges: masser af ord og sætninger

  Med tilstrækkelig mange lyd- og tekstdata vil Jens Otto Kjærum kunne lave en robot, der laver taleoptagelser om til tekst. Men den slags data er enten dyrt eller svært at få fat på. Derfor skal staten oprette en sprogbank, anbefaler ny rapport.

  Læs mere
 • Minoritets-akademikere slutter sig sammen

  Med stiftelsen af et fagligt selskab for kliniske akademikere håber Dorthe Ørnskov på en fælles stemme, der kan få de kliniske akademikeres synspunkter på banen på hospitalerne, hvor de ellers nemt bliver overhørt.

  Læs mere
 • Kort nyt

  Kort nyt fra området

  Læs mere