Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Kort nyt

Kort nyt fra området

Museer får samfundshjulet til at snurre

Staten bruger mange penge på museerne, men tilskuddene kommer i høj grad tilbage som dynamiske effekter. Det viser en analyse, som Dansk Industri har lavet. Ifølge den bidrager museerne med 4,9 mia. kroner til værdiskabelsen i dansk økonomi. En tredjedel af værdiskabelsen kommer fra den aktivitet, som museerne skaber i andre erhverv, når de køber varer og ydelser som fx rengøring. Hvis man tager de afledte effekter i andre erhverv med, skaber museerne beskæftigelse, der svarer til 10.865 årsværk.

”Museerne er kulturbærende institutioner og løfter i den rolle en væsentlig samfundsopgave, men de har faktisk også en anden rolle, hvor de til forskel fra, hvad nogle måske antager, skaber vækst og bidrag til den samfundsmæssige velstand”, udtalte Sune Jensen, sekretariatsleder for turisme i DI, i den forbindelse til Politiken.

Kommuner skal overtage regioners kulturarbejde

Regionerne skal nedlægges. Det foreslår regeringen i et nyt udspil. Nedlæggelsen sker som led i en sundhedsreform, og formålet er ifølge udspillet at forenkle administrationen og dermed frigøre ressourcer til patienterne. Regionerne har imidlertid andre gøremål, blandt andet med at uddele støtte til at ”igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.” Pengene forsvinder dog ifølge udspillet ikke, men overgår til tre andre ordninger: de regionale kunstfonde, Sport Event Denmark og Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne.

Regionernes udgifter på kulturområdet har været meget svingende de senere år. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at regionerne i 2017 brugte 24 mio. kroner. Året før var det samlede beløb knap 43 mio. kroner, og i 2014 var tallet helt oppe på 71,8 millioner kroner.

Nye Carlsberg-millioner til forskning i museer

Ny Carlsbergfondets forskningsinitiativ, der støtter den kunstvidenskabelige forskning, har igen været ude med den store tegnebog. Denne gang blev der uddelt 16 millioner til 12 forskellige projekter. Det fælles formål med uddelingerne er at støtte vidensudveksling mellem museer og universiteter.

”Vores mål er, at vidensudvekslingen mellem universiteter og museer ikke afhænger af gode intentioner og skåltaler, men af konkret handling, hvor de forskere, der er tale om, for det første har et forskningsområde, som et museum finder relevant”, udtalte Morten Kyndrup, professor i ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet og medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

Der blev uddelt 6 ph.d.-stipendier, 3 postdoc-stipendier samt støtte til tre øvrige projekter. Modtagerne kan ses på Ny Carlsberg Fondets hjemmeside