Gå til sidens indhold

DM NATUR & KULTUR 2019

Her finder du alle udgivelserne af DM NATUR & KULTUR fra 2019.
 • DM NATUR & KULTUR december 2019

  Natur & Kultur fortæller om Nationalmuseets plan om at flytte 140 medarbejdere fra indre København til Brede – en forandring, der ikke modtages med begejstring af de berørte. Vi ser igen på sagen om lånene fra Arbejdsmarkedets Feriefond til en række kulturinstitutioner. To uger før tid blev betalingsfristen forlænget for tredje gang, og den ansvarlige minister skal nu forklare sig i et samråd. Det blev Radio LOUD, der løb med den udbudte DAB-radiokanal, og det betyder, at Nationalmuseet kommer til at føje radio til den portefølje af formidlingskanaler, de arbejder med at udvide. Og så har en række kulturarbejdere været på skolebænken for at lære at begå sig som offentlige meningsdannere – med umiddelbar succes.

  Læs mere
 • DM NATUR & KULTUR oktober 2019

  Natur & Kultur belyser i denne udgave de enorme lønforskelle, der findes både inden for museumsbranchen, og hvis man sammenligner med akademiske lønninger generelt i kommunerne. Vi hører også reaktioner på regeringens finanslovsudspil, der til manges skuffelse ikke lægger op til et stop for omprioriteringsbidraget, men måske alligevel har en dør på klem for, at det kan ske. En række lokalradioer vil med opbakning fra flere kulturinstitutioner forsøge at udkonkurrere Radio24syv i kampen om en landsdækkende DAB-kanal, og så er DMI gået i luften med et ’Klimaatlas’, der viser, hvad klimaforandringerne får af konsekvenser helt ned på lokalt plan.

  Læs mere
 • DM NATUR & KULTUR september 2019

  Dette nummer af Natur & Kultur tager i høj grad udgangspunkt i det afholdte Kulturmødet Mors, hvor vi især fulgte den nye kulturminister Joy Mogensen for at få et indtryk af hende som person, hendes forhold til kultur og naturligvis, hvilken kulturpolitik vi kan forvente af en socialdemokratisk regering. Hovedhistorien handler dog om den gæld, flere kulturinstitutioner har til Feriefonden – en sag politikerne har været ualmindeligt længe om at løse, selv om den truer med at koste museerne livet.

  Læs mere
 • DM NATUR & KULTUR juni 2019

  I dette nummer af Natur & Kultur hører vi om den økonomiske kabale, som den kommende regering skal løse på kulturområdet. Spørgsmålet er, om der både kan blive råd til at sløjfe omprioriteringsbidraget og til at fastholde den ’kulturpakke’ med særbevillinger, som blå blok vedtog i Finanslov 2019. To artikler handler om udfordringen med at få udenlandske akademikere til at melde sig i fagforening. Vi møder glaciolog Ruth Mottram, der slet ikke kendte til fagforeningernes rolle i Danmark, og vi hører en DM-konsulent fortælle, hvordan man prøver at få flere medlemmer blandt udlændinge. Endelig skal vi høre mere om den kommende vidensportal, der har fået navnet lex.dk.

  Læs mere
 • DM NATUR & KULTUR maj 2019

  I dette nummer har vi fokus på valgkampen og kulturpolitikkens rolle – eller rettere mangel på samme. Kulturpolitikken ligger nemlig notorisk lavt på den politiske dagsorden, hvilket beklages både fra politisk og især fra kulturaktørernes side. Men forfatterne bag en ny rapport mener, at kulturinstitutionerne selv er med til at lægge dæmper på politikernes lyst til at beskæftige sig med kultur. Vi hører også om sprogteknologi og behovet for en offentlig finansieret sprogbank, samt de hospitalsansatte molekylærbiologers nye forening SDAK, som skal hjælpe dem til mere faglig synlighed og gennemslagskraft.

  Læs mere
 • DM NATUR & KULTUR april 2019

  I dette nummer beskæftiger vi os med de diskussioner, der er opstået både ude og hjemme om kulturdonationer, der kommer fra firmaer eller fonde, der kan stilles etiske spørgsmålstegn ved. Det gælder i Danmark især de såkaldte ”tobaksfonde”, som er meget vigtige donorer i kulturlivet. Vi hører også om det store projekt ’Kend dit land’, som museumsformand Flemming Just ikke er udelt begejstret for, og vi møder en af de nye medarbejdere i Dansk Sprognævn, som flyttede til Bogense 1. april.

  Læs mere
 • DM NATUR & KULTUR februar 2019

  I dette nummer hører vi om den gruppe museer, der ønsker at byde på den landsdækkende tv-kanal, som skal sendes i udbud, og drive den i et andelsbaseret fællesskab. I Viborg forbereder man indflytning i nye (gamle) museumsbygninger og bruger anledningen til at tænke nye museumstanker, blandt andet med fokus på at skulle underholde. Og så er der voksende politisk erkendelse af, at leksikal opslagsviden er et offentligt gode, som staten må betale for. Vi hører endvidere om, hvordan man i Norge med succes har gjort nationalleksikonet åbent og gratis.

  Læs mere