Gå til sidens indhold

Kort nyt

Kort nyt fra området

Natmus fyrer 34 og lukker Brede Værk

Som ventet har Nationalmuseet i oktober varslet et større antal afskedigelser. 34 medarbejdere er blevet indstillet til fyring – 3 af disse dog med tilbud at blive genansat på nedsat tid.

Inden fyringsvarslingerne havde otte medarbejdere indgået frivillige fratrædelsesaftaler, og det var besluttet, at otte vakante stillinger ikke skal genbesættes. Dermed er der i alt skåret 50 stillinger bort fra museet, svarende til op imod 9 procent af medarbejderstaben.

”Det her betyder, at der kommer en ringere forvaltning af kulturarven, dårligere publikumsbetjening og tab af viden om samlingerne”, siger seniorforsker og tillidsrepræsentant John Lund til Magisterbladet.

Nationalmuseets direktør beklager afskedigelserne og forklarer dem med, at museets økonomi er hårdt presset af det årlige såkaldte omprioriteringsbidrag, der hvert år skærer to procent af statstilskuddet.

Som konsekvens af besparelserne har Nationalmuseet besluttet at lukke udstillingsstedet Brede Værk ved Lyngby, og man dropper også at genåbne møntsamlingen som selvstændigt museum.

Nyheden om lukningen af Brede Værk har efterfølgende medført politisk kritik, især fra Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen.

14 af de fyringsvarslede er DM-medlemmer.

Ny rigsarkivar med digitaliseringsfokus

Anne-Sofie Jensen er blevet valgt til at afløse Asbjørn Hellum som rigsarkivar fra 1. januar. Det oplyser Kulturministeriet på deres hjemmeside.

Det bliver dermed en fuldbefaren embedsmand med stor erfaring i digitalisering, der fremover får øverste ansvar for Rigsarkivet og dets 220 medarbejdere. Anne-Sofie Jensen kommer fra en stilling som vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyn og Effektivisering. Hun er uddannet cand.scient.pol ved Aarhus Universitet og har som embedsmand været ansat i Udlændingestyrelsen, Folketinget, som kontorchef i Energistyrelsen og som vicedirektør i Geodatastyrelsen, inden hun fik sin nuværende stilling.

”Rigsarkivet løser en spændende og vigtig opgave med at dokumentere den samfundsudvikling, vi alle er en del af. Den viden og dokumentation er der for mig at se et stort potentiale i at få sat endnu mere i spil til gavn for både borgere, forskere og offentlige institutioner. Her skal vi forstå at udnytte de nye muligheder, den teknologiske udvikling og digitalisering af samfundet giver os”, udtaler Anne-Sofie Jensen ifølge Kulturministeriet.