Gå til sidens indhold

Forhåndsaftalen skaber tryghed

På Museum Sønderjylland er der ingen stillingsstruktur, som giver indbyggede lønhop. Til gengæld sørger en forhåndsaftale for, at man løbende får tillæg.

Det stiller folk mere lige, og man undgår, at der er tvivlspørgsmål, hver gang der bliver ansat en ny medarbejder eller forhandlet løn. Det var ifølge Mads Leen Jensen, der er tillidsrepræsentant på Museum Sønderjylland, baggrunden for den forhåndsaftale om tillæg, som gælder på Museum Sønderjylland.  Og hans vurdering er, at kollegerne er glade for, at den eksisterer.

”Jeg tror, de fleste ser det som en tryghed, at der er nogle faste rammer. Det kan godt være, at der er karriereryttere, som mener, at de selv ville kunne forhandle sig højere op, men den holdning er nok ikke så vanvittigt udpræget inden for museumsverdenen, hvor det mere er faget, der er drivkraften”, siger han.

Aftalen, der blev lavet af en tidligere tillidsrepræsentant, definerer blandt andet nogle anciennitetsspring, som supplerer dem, der i forvejen ligger i ens grundløn. Det betyder, at man får kvalifikationstillæg efter to, fire og seks år.

”Den del kører helt upåklageligt og automatisk”, fortæller han.

Når man kommer op på ti års anciennitet bliver tillæggene tildelt efter konkret, individuel vurdering, men den øvelse har Mads Leen Jensen, der blev tillidsrepræsentant for halvandet år siden, endnu ikke nået at være med til.

Kvalifikation eller funktion
Den anden del af aftalen præciserer funktionstillæg for blandt andet udgravningsledere, formidlingsinspektører og for forskning, og her kører tingene ikke helt så gnidningsløst, som det er tilfældet med kvalifikationstillæggene. En del af problemet er for eksempel, at der er blevet ansat flere arkæologer på grund af et højt aktivitetsniveau. Da forhåndsaftalen blev lavet, var der en fast stab, som i princippet alle var udgravningsledere og derfor fik et funktionstillæg, som blev tildelt for minimum et år af gangen, selvom der var perioder i løbet af året, hvor man ikke stod i spidsen for en udgravning. Sådan er det ikke længere.

”Tillæggene er ikke voldsomt høje, men dengang aftalen blev lavet, blev det, så vidt jeg har forstået, accepteret, fordi vi alle sammen fik dem. Nu har vi rigtigt mange udgravninger i gang, så vi har hevet en masse folk ind, som er under en udgravningsleder og dermed ikke får noget tillæg. Det er en problematik, jeg ikke rigtigt har kunnet gøre noget ved, men en løn burde jo bestå af en grundløn plus tillæg”, fastslår Mads Leen Jensen.

Netop det synspunkt har han også mødt mere modstand over for hos ledelsen på det seneste, fortæller han i forbindelse med ansættelse af for eksempel nyuddannede museumsinspektører, hvor det har været et problem at få funktionstillæg til dem. Selvom de nyuddannede skal løse samme arbejdsopgaver som dem, der har været der i længere tid, vil ledelsen gerne have, at erfaring afspejler sig i lønnen.

”Det prøver de at bruge funktionstillæggene til, men jeg mener, at forskellene burde komme til udtryk i kvalifikationstillæggene. Funktionstillæggene skal knyttes til arbejdsfunktionen lige meget om man er nyuddannet eller erfaren”, siger Mads Leen Jensen.

Åben løn på ønskesedlen
På den seneste generalforsamling i AC-klubben fortalte Mads Leen Jensen sine kolleger, at han, i lyset af de udfordringer han har oplevet, gerne ville forsøge at få et overblik over, hvem der kunne trænge til at blive løftet lønmæssigt, og arbejde for det, og i den forbindelse håber han også, at han kan få AC-gruppen til at genoverveje sin holdning til åben løn. Det har man nemlig sagt nej til på en tidligere generalforsamling.

”Jo mere man ved, jo bedre et værktøj er det. Som tillidsrepræsentant kan jeg selvfølgelig få udtræk fra vores sekretariat, men det er jo ikke noget, jeg kan give videre. Den eneste, der vinder ved, at vi ikke har åben løn, er sådan set arbejdsgiveren”.

  • Museum Sønderjylland, anerkendt efter museumslo

    Selvejende arkiver, biblioteker og museer kan vælge at følge den kommunale eller statslige overenskomst. De kan også vælge at ansætte medarbejderne på individuelt aftalte kontrakter. Når et arkiv, bibliotek eller museum følger en overenskomst, er der mulighed for at indgå en forhåndsaftale mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. En forhåndsaftale beskriver i hvilke på forhånd beskrevne situationer, en medarbejder skal have et tillæg af en på forhånd aftalt størrelse. Det kan være, når medarbejderen har bestemte opgaver, kvalifikationer eller en bestemt anciennitet.

    Man kan finde en tabel over de (minimums-) tillægsbeløb, som DM anbefaler, at medlemmer ansat på kommunale, forenings- og selvejende lokalarkiver og museer skal have årligt.
    Se tabellen