Gå til sidens indhold

Kort nyt

Kort nyt fra området

Debat om "gammelt skrammel" på museer

En måske uovervejet udtalelse fra en chef i Slots- og Kulturstyrelsen har udløst en større debat om mængden af indsamlede genstande på museerne. Det var enhedschef Ole Winther, der på de svenske museers årsmøde i Malmø i april udtalte, at museerne i Danmark er fyldt med ”gammelt skrammel”, og at de bør kassere 70-75 procent af deres samlinger. Det fik Slots- og Kulturstyrelsen til samme dag at udsende en pressemeddelelse, der mere eller mindre tog afstand fra Ole Winthers udtalelser. Medierne og især Politiken har efterfølgende dækket sagen og temaet intenst med argumenter både for og imod en større oprydning og kassation på museerne. Herunder også, at der ligger en meget stor arbejdsbyrde i at gennemgå, sortere og kassere de mange genstande.

Tøjhusmuseet bliver til "Krigsmuseet"

1. juli skifter museet i Christian 4.’s gamle tøjhus navn fra Tøjhusmuseet til Krigsmuseet. I en pressemeddelelse forklarer Nationalmuseet navneskiftet med, at det er vigtigt som gæst hurtigt at kunne afkode, hvad et museum har at tilbyde. ”Og det er svært, når navnet består af gamle, uforståelige ord som ’tøjhus’, som vi ikke længere bruger”, hedder det.
Museumschef Jens Carl Kirchmeier-Andersen forklarer, at krig fylder meget i medier og folks bevidsthed, og navnet Krigsmuseet vil derfor gøre museet mere vedkommende.
”Vores mål er at sætte fænomenet krig under lup. Hvad er krig, hvorfor opstår krige, og hvad gør det ved mennesker og samfund? Uanset om man har krigen tæt inde på livet, eller den udkæmpes i fjerne egne og opleves på afstand”, siger han.
Sammen med navneskiftet vil museet igangsætte en ny strategi med blandt andet større projekter, der skal øge gæsternes aktivitetsniveau.

Arbejdsgruppe ser på forskningsbiblioteker

Der stilles stadig større krav til åbenhed omkring forskningsresultater, og samtidig bliver samlinger og administrationen stadig mere digital. Disse og andre krav til forskningsbibliotekerne skal nu analyseres af en arbejdsgruppe, som kulturministeren nedsatte i april. Analysen skal blandt andet beskrive områdets volumen og kapacitet og indeholde et overblik over opgaver og funktioner, som i dag løses eller drives af de enkelte institutioner, og som der er mulighed for at løse i fællesskab, fx bibliotekssystemer, digitale løsninger, håndtering af fysiske biblioteksmaterialer og logistik. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for både Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, universiteterne samt Det Kgl. Bibliotek, og den forventes at afgive rapport og anbefalinger i september 2018.

Nationalmuseet tvunget ud i fyringsrunde

Der skal spares ca. 30 millioner kroner på Nationalmuseets budget i 2019, og det betyder, at museet i oktober er nødt til at afskedige en række medarbejdere. Direktør Rane Willerslev forklarer, at det er de årlige 2 procent-nedskæringer i statstilskuddet – det såkaldte omprioriteringsbidrag – der har udhulet museets økonomi.

”Jeg har brugt enhver anledning til at forsøge at råbe politikerne op. Men der er desværre ingen tegn på, at nedskæringerne bliver taget af plakaten”, udtaler Willerslev i en pressemeddelelse.

Nationalmuseet genindførte i 2016 den betalte entré, og selv om besøgstallene det seneste år har været stigende, har det ikke været nok til at udligne det faldende statstilskud, og derfor er en afskedigelsesrunde uundgåelig. Man vil dog afsøge alle muligheder for besparelser, der kan minimere antallet af afskedigelser, hedder det i pressemeddelelsen. Eksempelvis vil man skille sig af med bygninger, der ikke tjener væsentlige magasinerings- eller formidlingsformål, og der vil blive mulighed for aftale om frivillige fratrædelser.