Gå til sidens indhold

Kort nyt

Kort nyt fra området

 • Forskning og formidling lider under mange fund

  De danske museer og arkæologer er glade for de store mængder fund, som dukker op af jorden, ikke mindst på grund af amatører med metaldetektorer. Men mængden er også så stor, at det går ud over forskningen og formidlingen, og det går for stærkt til, at museumsgæster og historieinteressede kan få gavn af fundene. Det skriver dr.dk.

  ”Som arkæologer vil vi jo gerne arbejde med de ting, der bliver fundet, sætte dem ind i en større sammenhæng og formidle det videre. Det har vi bare ikke tid til”, siger Lillian Matthes, der er ansvarlig for samlingen på Museum Sønderjylland.Formanden for Organisationen Danske Museer, Flemming Just, beder kulturministeren om at overveje, om der kan komme flere penge til de museer, der har mest travlt.

  Kulturminister Mette Bock siger til DR Syd, at hun er ved at forberede sit udspil til en museumsreform, og at hun i den forbindelse lytter til museernes indspark.

  ”Hvis der er problemer af den her type, så må vi se på, hvordan vi får det løst”, siger hun.

  Ifølge DR mener ministeren dog som udgangspunkt, at museerne selv bør prioritere den bedste måde at bruge pengene. 

 • Svært at se sig selv i arbejde til pensionsalderen

  Forhold i arbejdslivet gør det svært at blive på arbejdsmarkedet helt frem til pensionsalderen. Det svarer hver sjette akademiker i en spørgeundersøgelse udført af Epinion for LO. Af dem peger 38 procent på et højt arbejdspres som en barriere, mens 17 procent ser psykisk belastende arbejde som årsagen. 3.484 lønmodtagere, dagpengemodtagere og langtidssyge er blevet spurgt.

  Otto Melchior Poulsen, der forsker i tilbagetrækning, mener umiddelbart, at tallet er højt.

  "Det har længe været kendt, at personer med kortere uddannelse har problemer med at klare sig til pensionsalderen på grund af fysiske krav i arbejdet, men at det også skulle omfatte en så stor andel af akademikere, det er bekymrende”, siger han til magisterbladet.dk

  DM's formand, Camilla Gregersen, peger på, at tallene viser, at arbejdsmiljøet skal tages alvorligere.

  "Der er ingen tvivl om, at stress og psykisk belastende arbejde fylder blandt medlemmerne, også som følge af gentagende nedskæringer og organisationsændringer. Det er selvfølgelig et problem, som de lokale ledelser og arbejdsmiljørepræsentanter skal drøfte, men jeg mener også, at Arbejdstilsynet skal genoprettes efter flere års nedskæringer. Og her er det essentielt, at det psykiske arbejdsmiljø tillægges større betydning”, siger hun.

 • Aarhus får nyt besættelsesmuseum

  Fondsmidler har sikret, at der kan åbne et nyt besættelsesmuseum i Aarhus i det allerede eksisterende museums lokaler. Den nye udstilling, der åbner i april 2020, tager udgangspunkt i Aarhus’ besættelseshistorie med særlig fokus på dagligdag, modstandskamp og den nazistiske undertrykkelse og terror, der især ramte byen i krigens sidste to år. Det nye Besættelsesmuseum, der hører under Den Gamle By, har et samlet budget på 11.829.000 kr. Beløbet dækker renovering, udstilling, udvikling af undervisningsmateriale og arrangementer. 

  Til projektet vil der blive etableret en faglig følgegruppe med repræsentanter fra Det Kongelige Bibliotek, Frihedsmuseet, Frøslevlejrens Museum, Kvindemuseet, Tirpitz-museet, Historisk Samling for Besættelsestiden ved Esbjerg Museum og Aarhus Universitet.