Gå til sidens indhold

En nøgle til resultater og tilfredshed

Et nyt fokus på organisering har bredt sig i fagbevægelsen. Det gælder også i DM, hvor punktet er på arbejdsprogrammet, og flere initiativer er i gang.

Af Benedikte Ballund

43.172, 45.581, 47.146, 49.720, 50.993. Det er udviklingen i DM’s medlemstal fra 2013 til 2017.

En kurve, der på den måde går opad, er imidlertid ikke en selvfølge i andre dele af fagbevægelsen. Ikke mindst forbundene under LO har mistet medlemmer, og på det private område har det ligefrem fået nogle til at frygte, at resultatet kan blive, at arbejdsgiverne ikke længere vil kunne se fidusen ved at tegne overenskomster, fordi for få vil være omfattet.

”Vi er stadig legitime i forhandlingssituationer og er ikke for alvor truet lige nu. Men man kan Stærke relationer, faglige fællesskaber og organisering er nøglen til politiske resultater og medlemstilfredshed i denne tid.ikke udelukke, at det kan ske fremadrettet. Derfor har vi en kæmpe udfordring i at sikre en stærk organisering”, siger daværende OL-formand Harald Børsting i 2015 til Ugebrevet A4 oven på en rapport, der forudså, at kun hver anden danske lønmodtager ville være organiseret i en overenskomstbærende fagforening i 2030.

Brug for engagementet
Det er en udvikling, der har været i gang over en årrække, og det har fået fagbevægelsen til at kigge sig om efter inspiration til, hvordan man kan hverve nye medlemmer og bevare dem, der allerede er. Et af svarene har været den såkaldte organizer-model, der stammer fra USA og England, og som blandt andet handler om at engagere og aktivere medlemmerne i deres fagforening.

”I England har den eksisteret rigtigt længe, og det skyldes, at man i de fleste vestlige lande har haft et faldende medlemstal siden 1980’erne, mens vi skal hen mod midten og slutningen af 90’erne, før organisationsgraden begynder at dale herhjemme”, forklarer arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Laust Høgedahl.

Laust Høgedahl
Foto: Aalborg Univesitet

Organisering med inspiration fra England kom til LO for omkring ti år siden, og tankegangen har efterfølgende bredt sig til andre dele af fagbevægelsen, inklusive DM, der har organisering som et af punkterne på sit arbejdsprogram for 2017-19. ”Vi skal bruge jeres engagement på arbejdspladserne og jeres faglige viden og gejst. Stærke relationer, faglige fællesskaber og organisering er nøglen til politiske resultater og medlemstilfredshed i denne tid”, sagde DM’s formand Camilla Gregersen i sin beretning på den kongres i 2016, hvor arbejdsprogrammet blev vedtaget.

DM's kongres 2016
Organisering er en del af DM’s arbejdsprogram, som blev vedtaget med stort flertal på kongressen i 2016. Foto: Holger Anderson.

Konkret har det blandt andet udmøntet sig i en såkaldt lyttekampagne, hvor ansatte i DM har været på besøg på forskellige arbejdspladser, ansættelse af en organisationskonsulent og TR-dage med fokus på emnet.

Tilpasning er nødvendig
I Danmark er organizer-modellen blevet udviklet på forskellige måder for bedre at passe til den virkelighed, som den danske fagbevægelse står i. Det er da også DM’s tilgang.

”Med inspiration fra den organiseringstilgang, som startede i den britiske og amerikanske fagforeningsverden, og som har bredt sig til den danske organisationsverden de sidste 10-15 år, ønsker DM at definere sin egen vej”, hed det i DM’s arbejdsplan for 2017, som udsprang af arbejdsprogrammet. 

Og at vælge sin egen vej er ifølge Laust Høgedahl den rigtige vej at gå.

”Det er vigtigt at understrege, at modellen er udviklet i nogle helt andre økonomier, hvor fagbevægelsen mange steder slet ikke har adgang til arbejdspladser. I udgangspunktet rimer denne her model ikke ret meget på den danske model, fordi vi har nogle andre samarbejdstraditioner. Den skal med andre ord oversættes til dansk”, siger Laust Høgedahl.

 • DM satser på organisering

  Styrket organisering er et af hovedpunkterne i DM’s arbejdsprogram for 2017-19. ”DM’s styrke er relationen til medlemmerne og til andre organisationer og interessenter inden for arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. Stærke relationer, faglige fællesskaber og organisering er nøglen til politiske resultater og medlemstilfredshed. Derfor vil DM styrke organiseringen af medlemmer og tillidsvalgte”, som det hedder i arbejdsprogrammet.

  Det betyder at:

  • DM skal starte klubber for studerende på universiteterne, så de studerende også kan organisere sig kollektivt.
  • Al interaktion med medlemmerne skal være relationsstyrkende.
  • DM skal søge at indgå overenskomster/tiltrædelsesoverenskomster for private virksomheder og selvejende arbejdspladser.
  • DM skal styrke relationen til medlemmerne gennem flere tillidsvalgte.
  • DM vil styrke relationer til organisationer, brancheorganisationer og andre parter, der påvirker medlemmernes vilkår på arbejdsmarkedet.
  • DM skal have en tydeligere scient.- profil.

  Man kan læse hele DM’s arbejdsprogram.