Gå til sidens indhold

Ny rigsarkivar er bevidst om kompetencer – også dem, hun ikke har

Flere ser med skepsis på den kommende rigsarkivars manglende historiefaglige baggrund, men Anne-Sofie Jensen selv ser det som en styrke, at hun kan supplere et varieret fagligt fællesskab.

Anne-Sofie Jensen mener, det er en styrke med flere forskellige fagligheder. Foto: Rigsarkivet/Tom Jersø

Af Lasse Højsgaard

Den kommende rigsarkivar, Anne-Sofie Jensen, har været genstand for debat allerede inden, hun har tiltrådt sit nye embede. Med sin baggrund som cand.scient.pol. og karriere som embedsmand i statsadministrationen skiller hun sig ud i den historiske række af rigsarkivarer, der alle har haft en historiefaglig baggrund. Det har skabt bekymring, blandt andet i forhold til om hun vil være så optaget af digitalisering, at eksempelvis forskningsopgaverne vil blive glemt, og om hun vil være en lidt for loyal embedsmand, når Rigsarkivets selvstændighed skal hævdes.

DM Natur & Kultur har spurgt Anne-Sofie Jensen om hendes syn på det nye job og den skepsis, der har været luftet.

Hvorfor søgte du stillingen?

”Rigsarkivet løser en meget vigtig opgave med at dokumentere samfundsudviklingen i Danmark. Denne skatkiste af viden, data og information, som Rigsarkivet har til opgave at vedligeholde og stille til rådighed, er der for mig at se et kæmpe perspektiv i at få sat endnu mere i spil, og her skal digitalisering og nye teknologier hjælpe os. Det synes jeg er en vigtig, spændende og ikke mindst meget meningsfuld opgave at stå i spidsen for.”

Ser du det selv som en ulempe, at du ikke deler faglighed med de fleste af dine ansatte, og kommer det til at få nogen betydning?

”Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man som leder er meget bevidst om, både hvilke kompetencer man har, og hvilke man ikke har. Jeg har gennem mit arbejdsliv arbejdet sammen med mange forskellige fagligheder og har den grundlæggende filosofi, at de bedste løsninger ofte findes, når mange fagligheder er i spil. Så jeg ser meget frem til at arbejde sammen med alle de dygtige medarbejdere – og deres forskellige fagligheder – i Rigsarkivet.” 

Kan fokus på digitaliseringen i Rigsarkivet komme til at gå ud over andre opgaver, fx forskningen?

”Det er rigtig vigtigt, at man ikke betragter digitalisering som et mål i sig selv, og som noget man gør på bekostning af noget andet. Digitalisering er et værktøj, som vi skal bruge til at løse den opgave, Rigsarkivet er sat i verden for at løse, endnu bedre. Vi skal have fokus på digitalisering og nye teknologier som middel til at gøre det lettere at få fyldt Rigsarkivets skatkiste op, til at få den gjort så let tilgængelig som overhovedet muligt og til at få de mange data, viden og informationer sat aktivt i spil – til glæde for hele samfundet. Det er faktisk sådan, at langt størstedelen af brugerne anvender Rigsarkivets digitale services, og hovedparten af det indkomne materiale er ligeledes digitalt. Og jeg er helt sikker på, at Rigsarkivet mange brugere – herunder også forskningen – helt berettiget forventer af os, at vi kan følge med den udvikling.”

Flere udtrykker bekymring for om du pga. din baggrund vil have for meget loyalitet i forhold til systemet og ikke hævde Rigsarkivets uafhængighed, eksempelvis hvis Rigspolitiet mener, de ikke skal overlevere deres emails til arkivering. Hvad vil du svare til sådan en henvendelse?

”Jeg synes ikke det giver så meget mening at forholde sig til en hypotetisk sag a la den, der spørges til. Rigsarkivet er forpligtet til at overholde gældende lovgivning ligesom alle andre, og vores afgørelser og råd er altid fagligt funderet.”

Hvordan vil medarbejderne mærke, at de har fået ny chef?

”Jeg kommer jo med en ambition om, at få Rigsarkivets mange data, viden og information sat endnu mere i spil og også få dem sat i spil på nye måder. Og jeg håber, at man vil opleve, at jeg med den dagsorden kan bidrage med noget erfaring og nogle nye perspektiver på, hvordan vi kan lykkes med det. Den rejse og den omstilling, der selvfølgelig ligger i sådan ambition, er noget, vi skal være fælles om i Rigsarkivet, og det er rigtig vigtigt for mig at inddrage hele organisationen i, hvordan vi får flyttet os i den retning. Så jeg ser meget frem til at komme i gang og vil i starten prioritere meget tid til at komme rundt i hele Rigsarkivet for at lytte og tale med både chefer og medarbejdere”.

Anne-Sofie Jensen har svaret skriftligt på Natur & Kulturs spørgsmål.