Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Ny rigsarkivar mødes med skepsis

Lederen af en historiefaglig forskningsinstitution bør have en historiefaglig baggrund, mener historikere, der ser med bekymring på udnævnelsen af en embedsmand som ny rigsarkivar.

Fotograf: Torben Eskerod

Af Lasse Højsgaard

Udnævnelsen af Anne-Sofie Jensen som ny rigsarkivar fra 1. januar er kommet bag på mange i historiefaglige kredse. For første gang skal Danmark have en rigsarkivar, som ikke er historiker. Den nye chef for Rigsarkivets 220 ansatte kommer fra en stilling som direktør for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, hun er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har en karriere som embedsmand i statsadministrationen bag sig.

Det valg er blevet heftigt diskuteret i historikerkredse, og det har blandt andet skabt bekymring for, at forskningsarbejdet i Rigsarkivet fremover vil få mindre fokus.

”Der sker et brud, for alle forhenværende rigsarkivarer har været historikere og tilmed blandt landets førende historikere. Rigsarkivet er jo en sektorforskningsinstitution med forskere, der har leveret gedigne historiske analyser. Så man kan frygte, at et stort fokus på digitaliseringsprojektet fører til en neddrosling af forskningen”, siger Henning Bro, stadsarkivar på Frederiksberg.

Dårlige erfaringer i Norge

Bro refererer til Norge, hvor man i 2014 ansatte rigsarkivaren Inga Bolsted, der kom fra Skattedirektoratet. Hun har måttet lægge ryg til en del kritik, blandt andet for at være fagligt usynlig og for ikke at have opbakning fra medarbejderne.

”I Norge er der et kolossalt efterslæb på håndtering af indkomne arkivalier, og forskningen har også lidt, blandt andet på grund af prioritering af digitaliseringen. Det er naturligvis en vigtig opgave, man må bare sikre en balance. Og her er min vurdering, at en fagkyndig person i højere grad kan argumentere for de faglige tab, der vil kunne opstå ved en ensidig prioritering”, siger han.

Ens faglighed definerer ens horisont. Hvis man ansætter en hammer, begynder alle problemer at ligne søm.
Jes Fabricius Møller, lektor

Lektor i historie ved KU, Jes Fabricius Møller, deler Henning Bros betænkelighed over den kommende rigsarkivars manglende historiefaglige baggrund.

”Ens faglighed definerer ens horisont. Hvis man ansætter en hammer, begynder alle problemer at ligne søm. Det er måske lidt frækt af mig at sige, men der er en fare for, at den nye leder måske ikke er helt klar over, hvad arbejdet består i. Så når hun leder og fordeler arbejdet, er der pludselig nogle opgaver, der ikke bliver løst.”

Opslag skabte debat

Ifølge Jes Fabricius Møller opstod diskussionen om den nye rigsarkivar allerede, da stillingsopslaget blev offentliggjort. Blandt de ønskede egenskaber er her i nævnt rækkefølge lagt vægt på ledelseserfaring fra en kompleks, politisk organisation, lederevner med vægt på strategi og følgeskab, viden om anvendelse og formidling af data, og først som fjerde punkt nævnes ”Dyb faglig interesse for opgaverne i en kultur-, forsknings- og bevaringsinstitution”.

”Det var nok at have interesse for faget. Det var der adskillige af mine kolleger, der bemærkede. Man må indrømme, at der ikke er mange historikere, der er kvalificeret til så kompleks en stilling, men det er bare en bemærkelsesværdig forandring”, siger Jes Fabricius Møller.

Han peger samtidig på behovet for, at Rigsarkivet står som en selvstændig institution, der hævder sin egen faglighed og nødvendighed i samfundet.

Skal forsvare autonomi

”Jeg tror ikke, man fornærmer nogen ved at kalde Anne-Sofie Jensen en loyal embedsmand. Og med det får vi måske en institution, der i endnu højere grad retter ind i forhold til staten. Men Rigsarkivets rolle er også at være statens uafhængige samvittighed. Der skal være noget autonomi. Så hvis de ringer fra Rigspolitiet og siger: kan vi ikke droppe det pjat med at gemme emails? Så vil jeg gerne høre rigsarkivarens svar.”

Hvad definerer en god rigsarkivar?

”Det er en, der stiller sig op og taler på sagens vegne. Som eksempelvis Rane Willerslev på Nationalmuseet. Vi var nogle, der undrede os over det, da han blev ansat. Men hans synlighed er måske til syvende og sidst det, der bliver Nationalmuseets redning. Så spørgsmålet er, hvilken skikkelse den nye rigsarkivar vil antage – som forsvarer af Rigsarkivets kernefunktion, eller ved at rette ind og gøre, som Kulturministeren har fået af pålæg fra Finansministeriet?”

Også fordele

Også Henning Bro frygter en rigsarkivar med lidt for meget loyalitet i forhold til det politiske niveau. Men han vil også godt medgive, at Anne-Sofie Jensens erfaringer som embedsmand kan have sine fordele.

”Absolut. Det er da et fortrin med en person, der er født og opvokset af centraladministrationen og kender dens funktioner. Nogle af os er lidt bestyrtede over det, der er sket, men selvfølgelig skal billedet nuanceres. Det hele kommer til at afhænge meget af, hvor meget personen vil lytte til fagligheden på stedet”.

Det er ikke alle, der ser med lige kritiske øjne på udnævnelsen af Anne-Sofie Jensen. Jørgen Thomsen, stadsarkivar i Odense og formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver, udtrykker sig mere behersket.

Man kan frygte, at et stort fokus på digitaliseringsprojektet fører til en neddrosling af forskningen.
Henning Bro, stadsarkivar

”Det er jo i mange sammenhænge blevet sådan, at ledelse er blevet professionaliseret som et fag for sig. Det kan man have mange meninger om. Der er eksempler på, at det er gået godt, og på det modsatte. Vi vil selvfølgelig prøve at samarbejde med den nye rigsarkivar som med den forgående, og se, hvor vi kan finde fælles interessepunkter.”

Medarbejdere tager det roligt

Han opfordrer dog også til, at man i digitaliseringsiveren på Rigsarkivet ikke glemmer de opgaver, der handler om forskning og servicering af forskere.

”Kernepunktet for mig er ikke, om det er en historiker eller generalist. Det er, i hvilket omfang Rigsarkivet kan levere både til dem, der vil have digitale tjenester, men også dem, der kræver mere specialiserede ydelser. Det er en udfordring, at den nye leder er opmærksom på spændingen i både at servicere det, der giver klik, og forskning på højt niveau”, siger Jørgen Thomsen.

Mens bølgerne er gået højt uden for Rigsarkivet, har det internt været forholdsvis roligt omkring den nye chef. Det fortæller tillidsmand og seniorforsker Peter Birkelund.

”Der har været forbavsende lidt polemik internt og ret stor forståelse for, at Rigsarkivet er i en anden situation end for få år siden. Vi lægger mere vægt på det digitale og skal gøre det endnu mere. Og der må man sige, at Anne-Sofie Jensen har en profil, der rammer fint ind i det fremadrettede”, siger Peter Birkelund, der selv har siddet i ansættelsesudvalget og derfor ikke vil komme ind på hans personlige tanker om valget.
Han stoler på, at Anne-Sofie Jensen vil lytte til sine medarbejdere i forhold til fagligheden omkring den historiske kulturarv.

”Hun har gode medarbejdere, og det tror jeg personligt vil være nok til, at hun vil have forståelse for, at det ikke kun handler om 1’er og 0’er, men at vi har en lang historie bag os.”

Mette Bock: ”Hun er den rigtige kvinde på posten”

Kulturminister Mette Bock svarer her på den skepsis, som kritikere udtrykker omkring valget af Anne-Sofie Jensen som rigsarkivar.

Er valget af Anne-Sofie Jensen udtryk for, at kerneopgaverne har ændret sig på Rigsarkivet i forhold til tidligere?

”I en tid, hvor vi skal digitalisere og gøre Rigsarkivet endnu mere tilgængeligt for borgerne, er der brug for en person, der har en stærk faglighed både i forhold til digitalisering og til forandringsledelse. Anne-Sofie Jensen har efter min og ansættelsesudvalgets vurdering de helt rigtige kompetencer til at løse den opgave.”

Der er frygt for, at historieforskningen på Rigsarkivet vil få mindre fokus fremover. Hvad er ministerens kommentar til det?

”Den frygt er – i min optik – ubegrundet. Rigsarkivet har en forskningsforpligtelse, som også fremover naturligt vil tage udgangspunkt i de historiske kilder og historiske kompetencer, som findes på Rigsarkivet.”

Har det gjort indtryk, at der i Norge er kritik af rigsarkivar Inga Bolsted, blandt andet med henvisning til, at hun kommer med en anden faglighed?

”Nej, jeg kender ikke noget til forholdene omkring Inga Bolsted. Men vi har jo fundet en ny rigsarkivar med en stærk faglighed og stærk ledelsesprofil, så jeg ser ingen grund til at bekymre sig på forhånd. Jeg glæder mig til at se, hvordan Anne-Sofie Jensen kan sætte sit præg på Rigsarkivet.”

Forventer ministeren, at Anne-Sofie Jensen med sin baggrund som embedsmand vil agere mere loyalt over for ministeriet end en person fra arkiv- eller forskningsområdet?

 ”Udpegningen af Anne-Sofie Jensen har intet at gøre med spørgsmålet om loyalitet. Hun er ansat, fordi jeg mener, hun er den rigtige kvinde på posten”.