Gå til sidens indhold

Kort nyt

Kort nyt fra området

 • Danmark vil tiltræde protokol om kulturværdier i væbnede konflikter

  Det vil fremover være muligt at retsforfølge eller udlevere personer, der er skyldige i overtrædelser rettet mod kulturværdier under væbnet konflikt, hvis et lovforslag om, at Danmark kan tiltræde UNESCO-konventionens 2. protokol bliver vedtaget.

  ”UNESCO-konventionens 2. protokol er en af de få internationale retsakter på kulturbevaringsområdet, som Danmark endnu ikke har tiltrådt – og lovforslaget er et vigtigt skridt på vejen”, siger kulturminister Mette Bock i en pressemeddelelse i anledning af, at forslaget er blevet sendt i høring. 

  Lovforslaget er udarbejdet sammen med Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet. Med tiltrædelsen af 2. protokol vil Danmark kunne retsforfølge eller udlevere personer, der har gjort sig skyldige i blandt andet angreb, ødelæggelse, tyveri, plyndring, hærværk eller uretmæssig anvendelse af kulturværdier.

  Lovforslaget foreslår en strafferamme på op til 12 år, hvis man ødelægger kulturarv i forbindelse med en væbnet konflikt. Desuden sker en ændring af udleveringsloven, der betyder, at man også kan udleveres til retsforfølgelse i andre lande ved overtrædelse af konventionen.

  En vedtagelse af lovforslaget betyder, at Danmark til fulde kan leve op til kravene i konventionens 2. protokol og dermed er klar til at tiltræde den. 72 lande har allerede tiltrådt protokollen, blandt andet Norge og Finland.

 • Arbejdsmiljøet er afgørende for seniorer

  Vi skal helst senere på efterløn og pension end de foregående generationer. Sådan lyder det i disse år, når det handler om tilbagetrækningsalderen på det danske arbejdsmarked. I en ny undersøgelse har VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd set nærmere på, hvad der får folk til at blive på arbejdspladsen med udgangspunkt i interviews med knap 80 kommunalt ansatte. Undersøgelsen viser, at arbejdsmiljøet er en nøglefaktor, når arbejdspladserne fremover skal skabe gode rammer for medarbejdere, der skal blive længere på arbejdsmarkedet.

  Ifølge rapporten har de medarbejdere, der allerede nu har valgt at blive på arbejdet, også efter at de har fået ret til efterløn og pension, fået opgaver og rammer, der passer til deres formåen, de trives med kollegerne, og de oplever, at de stadig kan bidrage med noget i jobbet.
  Otto Melchior Poulsen, der forsker i ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, mener, at det også er vigtigt at kigge på aldersdiskrimination. 

  "På mange arbejdspladser eksisterer nogle vrangforestillinger om, hvad man kan og ikke kan som ældre. Det gør, at nogle arbejdspladser er uvillige til at ansætte og efteruddanne ældre, og disse negative holdninger bidrager i sig selv til at skubbe de ældre ud, fordi de tænker: `Når jeg ikke er ønsket, kan jeg lige så godt stoppe.´ Jeg tror, der kan vindes meget ved at fokusere på de ældre arbejdstageres særlige kvaliteter og ressourcer – i stedet for at kigge på, hvad de ikke kan", siger han.

  Kilde: Arbejdsmiljoviden.dk 

 • Svenskerne vil bruge flere penge på biblioteker og kulturarv

  Mens regeringens finanslovsforslag på kulturområdet ikke har mødt den store begejstring herhjemme, så har den svenske regering præsenteret et finanslovsforslag, som indebærer en forøgelse på 745 millioner svenske kroner til kulturen. Det skriver nyhedsbrevet Søndag Aften. 

  Tallet dækker blandt andet over 25. millioner sek til Kungliga Biblioteket, digitalisering og styrket kildekritik, 10 millioner sek til at fjerne afgifter til digitale arkiver, så slægtsforskning bliver gratis, 65 millioner sek til det nye Nationalmuseum og 25 millioner sek til kulturarv.