Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Kort nyt

Kort nyt fra området

 • Minister vil se på finansiering af udgravninger

  Kulturminister Mette Bock er lydhør over for en opfordring om at gennemgå museumslovens krav om privates finansiering af arkæologiske undersøgelser. Det skriver Organisationen Danske Museer (ODM) på sin hjemmeside efter ministerens svar på to spørgsmål, som det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff har stillet ministeren.

  ”Det er min opfattelse, at museumslovens bestemmelser om arkæologiske undersøgelser giver incitament til at passe på vores fælles kulturarv ved at bevare flest mulige fortidsminder i jorden. Jeg er samtidig opmærksom på, at flere aktører har stillet spørgsmål til, om reglerne i dag indeholder de rigtige balancer. Som ny minister på området finder jeg, at der er behov for at vurdere dette nærmere, lyder det blandt andet i svaret fra ministeren, som vil invitere ordførerne til et møde om emnet.

  ODM mener, at museumslovens kapitel 8 grundlæggende en udmærket bestemmelse.

  "Museumslovens kapitel 8 gør, at vi i Danmark kan bryste os af at opfylde alle internationale konventioner på området, at loven giver gode faglige betingelser for at arkæologien foretages både fagligt og økonomisk fornuftigt, og samtidig arbejder med princippet om, at det er skadevolder, der betaler. Forhistorie og historie i jorden er en ressource, der graves væk for altid. Loven, som den er formuleret i dag, tjener samfundet bedst. Lande omkring os misunder os den,” siger ODM’s direktør Nils M. Jensen til dkmuseer.dk.

 • Universitetsbibliotek på vej mod fusion

  Efter Statsbibliotekets fusion med Det Kongelige Bibliotek står Aarhus Universitetsbibliotek sandsynligvis også over for at følge med. Det skriver Bibliotekarforbundet på sin hjemmeside. Forskellige muligheder har ifølge magasinet været på bordet, men universitetsledelsen i Aarhus er mest stemt for en fusion.

  ”Det kræver selvfølgelig, at vilkårene for en fusion er tilfredsstillende for begge parter. Derfor arbejdes der p.t. på en service level agreement, så universitetets bestyrelse i april kan træffe den endelige beslutning”, siger bibliotekschef Per Lindblad.

  Hvis universitets ledelse og bestyrelse beslutter sig for en fusion, vil det betyde, at medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget til KB på de samme vilkår, som de har nu.

  ”Langt hen ad vejen vil det jo være de samme opgaver, vi skal løse på AU Library, men som ansvarlig leder kan jeg selvfølgelig ikke garantere, at der ikke sker forandringer i sådan en proces. Omprioriteringsbidraget med en besparelse på to procent rammer jo også os”, siger Per Lindblad.

 • Polemik om Rigsarkivets flytning

  Hvem var med til at bestemme, da beslutningen om flytningen af Rigsarkivet blev truffet? Det spørgsmål har været centrum for en større diskussion i flere medier. Polemikken drejer sig især om, hvilken rolle henholdsvis Kulturministeriet og Folketinget og dets præsidium har spillet i beslutningen.

  På baggrund af korrespondance mellem Kulturministeriet og Folketingets ledelse, vurderer professor i historie ved Aarhus Universitet, Jes Fabricius Møller over for Ekstra Bladet, at det er klart dokumenteret, at Folketingets præsidium som minimum har et medansvar for, at Rigsarkivet skal flytte, selvom det ikke blev nævnt, da Præsidiets formand Pia Kjærsgaard 3. februar udsendte en pressemeddelelse om, at Folketinget ville lægge billet ind på de ledige lokaler.

  Også professor Birgitte Possing fra Rigsarkivet er kritisk.

  ”Der har været pres fra Folketinget i mere end ti år for at flytte Rigsarkivet. Men det er et absurd, retorisk spil fra Folketingets præsidium at påstå, at Rigsarkivet har ledige lokaler”, siger hun til Weekendavisen.

  ”Det forholder sig jo tværtimod sådan, at de ledige lokaler, Folketinget taler om, slet ikke er ledige, og man fortæller heller ikke offentligheden, hvor vi så skal være fremover. Det er en omvendt og næsten løgnagtig argumentation fra Folketingets formand.

  Ifølge Ekstra Bladet melder Folketingets direktør, Carsten U. Larsen dog hus forbi i forhold til at have haft indflydelse på beslutningen.

  ”Vi har ikke været i stand til at presse noget ned over hovedet på nogen. Rigsarkivet hører under regeringsmagten, og Folketinget anerkender fuldt ud, at regeringsmagten bestemmer, hvor Rigsarkivet skal være”.

  Læs mere om sagen på ekstrabladet.dk