Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Leder

Har du talt med din TR i dag?

Af Lars Trap-Jensen og Erik Alstrup, DM NATUR & KULTUR

En stærk fagforening har et stærkt net af tillidsfolk bag sig. Og en stærk tillidsrepræsentant er én, der har mandat fra et stærk bagland af kolleger. Med andre ord: Det betyder noget, at man også drøfter fagforeningsspørgsmål med sine kolleger i hverdagen. Det kan være til klubarrangementer, hvor et bestemt fagligt emne er på dagsordenen, men det kan også være udveksling af erfaringer og standpunkter i frokostpausen eller i tekøkkenet.

Vi véd, at det nytter. En tillidsrepræsentant har en bedre forhandlingsposition, hvis mandatet fra kollegerne er aftalt og tydeligt, før en forhandling går i gang. Og mange ledere sætter pris på at have en modpart, der ved, hvad der optager de ansatte, og kan indgå aftaler på hele gruppens vegne. Derfor begynder ordentlige løn- og arbejdsforhold med en virksomhedskultur, hvor faglige spørgsmål tages op som en naturlig del af hverdagen, og med tillidsrepræsentanter og klubarbejde som bærende elementer.

Vi kan nævne mange eksempler på, at tillidsrepræsentanten har spillet en afgørende rolle i sager, som har vedrørt bl.a. det psykiske arbejdsmiljø, lønpolitik, lokale forhåndsaftaler om løn og afskedigelser; problemer med det psykiske arbejdsmiljø er typisk ekstremt komplekse, men også afskedigelsessager kan – ud over at være meget belastende for den, det går ud over – være vanskelige, fx når der skal forhandles om godtgørelse ved uberettiget afskedigelse eller om genplacering på samme arbejdsplads. I alle disse situationer er det en betydelig fordel, at der findes en tillidsrepræsentant med et stærkt mandat.

Det er imidlertid ikke nogen hemmelighed, at fagbevægelsen er i krise i disse år. Især på LO-området falder medlemstallet hos de overenskomstbærende fagforeninger – med reel risiko for, at fagbevægelsen mister indflydelse ved forhandlingsbordet, hvis udviklingen fortsætter.

En undersøgelse på Københavns Universitet for et par år siden viste, at organisationsgraden – den andel af lønmodtagerne, der er medlem af en fagforening – har ligget nogenlunde uændret siden 1985 på omkring 70 procent. Det er altså ikke dér, krisen kradser. Til gengæld er der sket en vandring fra den traditionelle fagbevægelse med betoning af kollektive værdier og over mod den gule fagbevægelses lavere kontingent og individuelle tilbud. Samtidig ser det ud til, at det især er de unge, der fravælger fagforeningen: Ifølge en artikel i Ugebrevet A4 for et par år siden er organisationsgraden blandt de 18- til 29-årige på LO-området faldet med 14,3 procentpoint fra 2000 til 2013, fra 69,5 til 55,2.

Vi har sat os for at se på, hvilke rammer der er for det faglige engagement på arbejdspladsen. Vi spørger erfarne og nye tillidsfolk, hvad motivet er for at gå ind i fagforeningsarbejdet, hvordan interessen er blandt kollegerne, og hvad der fremmer og begrænser den lokale interesse og debat. Vi har talt med nuværende og tidligere tillidsrepræsentanter på Silkeborg Bibliotek, Sydvestjyske Museer, Danmarks Meteorologiske Institut, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Statsbiblioteket, Statens Serum Institut, Herlev Hospital, Aarhus Universitetshospital og i Styrelsen for It og Læring. Ikke overraskende er der stor forskel på, hvilke udfordringer og erfaringer man står med på så forskellige arbejdspladser. Men læs selv, og overvej så, hvordan det står til på din egen arbejdsplads.

Vi vil ikke skjule, at tillidsrepræsentantarbejdet kan være ganske surt – flere tillidsrepræsentanter fortæller, at det kan være endog meget svært at engagere deres kolleger i fagforeningspolitiske spørgsmål. Det er ikke morsomt, at der blot kommer syv ud af 21 mulige deltagere, når der indkaldes til et møde. Og afskedigelsessager tærer ikke blot på den kollega, der må forlade sin arbejdsplads, men også på tillidsrepræsentanten. Men det modsatte gør sig også gældende – når de årlige lønforhandlinger falder positivt ud, eller når det lykkes at fastholde en afskedigelsestruet kollega.

Vi opfordrer til, at du sammen med dine kolleger får valgt en tillidsrepræsentant, hvis I er mange nok, og hvis I ikke i forvejen har en repræsentant. Og vi opfordrer også til, at du og dine kolleger engagerer jer i hverdagens faglige diskussioner – det styrker jeres tillidsrepræsentant, og det styrker dig sammen med dine kolleger.