Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Klubarbejde: Mere aktivitet, tak

På Statsbiblioteket har tillidsrepræsentanten gode erfaringer med uformelle, ugentlige møder for DM-klubbens medlemmer. På Statens Serum Institut synes tillidsrepræsentanten, at det har været svært at få liv i DM-klubben, men har ikke mistet troen på værdien af klubarbejdet. Tværtimod.

Af Benedikte Ballund

”Det gode ved det er, at folk alligevel skal spise, så det er jo bare at tage tupperwareboksen under armen og sætte sig ind i mødelokalet”.

Artikel%204%20022017

På det, der engang hed Statsbiblioteket i Århus, har medlemmerne af DM-klubben hver onsdag mulighed for at samles med kollegerne i frokostpausen. Møderne begyndte tillidsrepræsentant Niels Bønding at afholde, da det i efteråret blev offentliggjort, at biblioteket skulle fusionere med Det Kongelige Bibliotek.

”Der er ikke nogen dagsorden eller mødepligt og der er ikke nødvendigvis noget nyt, men det er en halv time, hvor man kan få luft for sine frustrationer, spørge eller komme med rygter – dem er der altid masser af. Det tror jeg, vi kommer til at fortsætte med, for det giver en god løbende snak om, hvad der foregår”, fortæller Niels Bønding, der har lagt det ugentlige møde ind i medlemmerne af DM-klubbens kalender. Han understreger, at han prøver at sørge for, at indholdet holder sig fra det biblioteksfaglige og i stedet drejer sig om det fagforeningsmæssige. Og så bliver onsdagsmøderne i øvrigt også brugt til at diskutere emner som for eksempel løn.

Netop lønforhandlinger har ud over den årlige generalforsamling traditionelt været det centrale punkt i den mere formelle del af klubarbejdet på biblioteket i Aarhus.

”Jeg skal bruge klubbens holdning til, hvad jeg skal lægge vægt på, når jeg forhandler. Er det dem, der ligger lavest? Er det dem, der ikke har fået noget i lang tid? Skal alle hæves lige meget? Desuden kan jeg fremlægge statistik og fortælle om, hvilke begrundelser, der er givet for lønstigninger i de foregående år. Folk skal jo indstille sig selv og meget gerne have deres ledere til at indstille sig, så jeg kan prøve at give dem nogle ideer til, hvad de skal sige”, fortæller Niels Bønding.

Derudover gennemgår klubbestyrelsen også dagsordenen inden alle møder i samarbejdsudvalget. På sigt vil Niels Bønding gerne have mere aktivitet i klubarbejdet, for eksempel i form af oplæg fra DM’s medarbejdere og gerne på initiativ fra bestyrelsen.

”Lige nu er der ikke overskud til det, og onsdsagsmøderne er det vigtigste, men tanken er mig ikke fremmed”, siger han.

Overvurderer arbejdet
På Statens Serum Institut har man også en DM-klub, og for to år siden vedtog bestyrelsen, at de ville forsøge at gøre klubben mere aktiv ved at arrangere for eksempel fyraftensmøder.

”Vi er en stor arbejdsplads med mange forskellige arbejdsområder og problemstillinger, og vi syntes, det var ideelt at tage nogle af de problemstillinger op efter arbejde i et forum, hvor folks chefer ikke var til stede, så de turde være åbne, kunne høre om andres problemer og få luftet overvejelser, som de går og tumler med”, fortæller TR Katrin Kuhn, der også er formand for klubben, som har omkring 100 medlemmer. Selvfølgelig er der arbejde forbundet med at arrangere møder i klubben, men man får også noget ud af det. Jeg har lært rigtigt meget af de oplægsholdere, vi har haft herude.

Hun måtte dog konstatere, at det var lettere sagt end gjort.

”Faktum er, at møderne var meget dårligt besøgte, og vi følte ikke, at der var nogen, der havde lyst til at engagere sig i dem eller som bestyrelsesmedlemmer. Det var de samme, som meldte sig, og vi så sjældent nye ansigter”.

Nogle af møderne har dog været mere populære end andre. Det gælder for eksempel et møde om lønsikring, som var særligt relevant, fordi omkring halvdelen af Serum Instituttet var ved at blive solgt, og det betød, at de berørte medarbejdere skulle overgå til privat ansættelse.

Hvad der præcis er forklaringen på den manglende interesse, ved Katrin Kuhn ikke.

”Men der er mange yngre som mig, der også skal have pendling og familieliv til at fungere sammen med arbejdet”, siger hun og peger desuden på, at folk måske overvurderer den indsats, der er forbundet med at påtage sig tillidsposter som for eksempel bestyrelsesmedlem i klubben.

”Selvfølgelig er der arbejde forbundet med at arrangere møder i klubben, men man får også noget ud af det. Jeg har lært rigtigt meget af de oplægsholdere, vi har haft herude, selvom jeg ikke var en af dem, der skulle sælges fra og forhandle min løn selv”, siger hun.

Rart med mere opbakning
I øjeblikket er status, at DM-klubben hænger i en tynd tråd.

”På de sidste par møder har jeg ledt efter nye bestyrelsesmedlemmer og en ny suppleant, men det er ikke lykkedes, så de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer er blevet enige om, at klubben højst sandsynligt bliver nedlagt”, fortæller hun.
Planen er dog at forsøge at starte en fælles AC-klub i stedet.

”Jeg håber, at vi kan tiltrække lidt flere, der vil være med. Jeg ved, at der sidder andre AC-repræsentanter, som nærmest også kun er sig selv i deres klub”, fortæller Katrin Kuhn, der absolut ikke har mistet troen på værdien af klubarbejdet.

”Nej, tværtimod. Hvis jeg vidste, hvad der får folk til lade være med at komme, ville jeg forsøge at få det ordnet”, siger hun.

Hun mener dog også, at det kunne være en hjælp, hvis der var mere støtte højere oppe i systemet.

”Jeg synes, at det ville være en rigtig god idé, hvis der var nogen fra ledelsen eller HR, der virkelig bakkede op og deltog aktivt i at planlægge og annoncere det og måske gav folk en halv times ekstra frokost, for eksempel to gange om året, så man kunne få lavet et klubmøde, når folk er her. Problemet er nok, at mange ledere ikke ved, hvad det vil sige at være TR. De ved ikke, hvad vi laver og hvilke emner, vi kommer ind på. De har et meget overordnet indtryk af arbejdet og måske også et lidt karikeret billede af os som nogle, der går rundt og svinger røde faner”.

 • Fakta om klubber

  - Man skal være mindst fem medarbejdere for at kunne oprette en klub. Klubben kan være en DM-klub eller en AC-klub.

  - Klubbens vigtigste funktion er at være forum for diskussioner om de spørgsmål omkring organisering af arbejdet, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår generelt, som optager jer på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten eller andre fra medarbejdersiden, der forhandler med ledelsen, får typisk det mandat, de skal forhandle inden for, i klubben.

  - Det kan være fornuftigt at planlægge faste medlemsmøder i klubben - udover den årlige generalforsamling.
  Det kan for eksempel være en gang om måneden på en bestemt dag eller en gang i kvartalet, afhængigt af behovet

  - Som klub kan man altid henvende sig i DM's sekretariat, hvis man gerne vil have en oplægsholder til at komme ud. DM giver desuden økonomisk støtte til eksterne oplægsholdere og til spisning i forbindelse med arrangementer.