Gå til sidens indhold

Ingen revolution

Belønning for aktiviteter rettet mod børn og særligt gode besøgstal er noget af det, man gør sig overvejelser om i blå blok i forhold til en fremtidig museumsstøtte.

Af Benedikte Ballund

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti, er en af de politikere, som har været flittigst til at bringe spørgsmålet om museumstilskuddene på banen i de senere år.

”Vores udgangspunkt var, at det nuværende system er historisk betinget på grund af kommunalreformen, hvor staten overtog amternes tilskud, og det er ikke retfærdigt. Desuden er det ikke gennemsigtigt. Man kan ikke se, hvorfor museerne får, hvad de får, og tildelingen er heller ikke objektiv”, siger han.


Man kunne overveje at give et højere grundtilskud til museer, der ligger langt fra de store byer, mener Alex Ahrendtsen fra DF. Foto: Steen Brogaard

Det er dog ikke en revolution, partiet ønsker.

”Det afgørende for os er, at vi nogenlunde bevarer den struktur, vi har, men justerer på den måde, tilskuddene tildeles i dag. Vi vil have, at museerne fortsat får et direkte tilskud, men man skal kunne se, hvorfor de får, hvad de får, og hvorfor nogle får mere end andre, og det skal ske ud fra objektive kriterier. Man skal også kigge på, at der er museer, som geografisk ligger langt væk. Man kunne overveje at give et højere grundtilskud til dem, der ligger langt væk fra de store byer. Mange af dem er kulturhistoriske museer og derfor vigtige. Vi har også sagt, at vi gerne ser, at man kan rykke ud af ordningen, hvis man ikke lever op til kvalitetskravene, så andre kan komme ind – lidt a la Superliga-princippet”.

Oplæggene fra de to visionsgrupper vil partiet kigge på, når der skal forhandles, men Alex Ahrendtsen ønsker hverken at afskaffe museumstilskudsordningen eller statsanerkendelsen, sådan som den ene gruppe foreslår.

”De vil lægge tilskuddene ind i den kommunale udligning og dermed afskaffe det direkte tilskud fra staten, og så vil de centralisere i en model, der minder om hovedbibliotek- bibliotek-lokalbibliotek-modellen. Det er et fuldstændigt opgør med systemet, og det er ikke det, vi har haft i tankerne.  Det andet oplæg bevarer den decentrale struktur i langt højere grad og arbejder med nogle af de ting, som vi har nævnt tidligere”. Foruden geografi som et kriterium kan man også kigge på, hvad de enkelte museer egentlig leverer”, siger Alex Ahrendtsen og peger på, at Bornholms Museum er et danefæmuseum.

”Halvdelen af alt danefæ bliver fundet på Bornholm, og det er jo et objektivt kriterium for, at de skal have mere end andre. Man kan også, som det ene af visionsoplæggene opererer med, overveje en form for honorering til museer, der gør det usædvanligt godt i forhold til besøgstal, men jeg går ikke ind for en taxametermodel, hvor man får penge pr. besøgende. Det vil ødelægge museumsverdenen”.

Kultur til alle børn
Hos Venstre afventer kulturordfører Britt Bager ministerens forslag til, hvilke kriterier, der kan ligge til grund for museumstilskuddene, men hun peger på to ting, som hun har lagt sig fast på, og som endnu ikke er særligt konkrete.


Britt Bager (V) vil gerne belønne museer, der gør en ekstra indsats i forhold til skoler og daginstitutioner. Foto: Steen Brogaard

”Den ene ligger i forlængelse af vores dagsorden ”Danmark i bedre balance”.  Der skal være kulturinstitutioner i hele landet, og det gælder også for museer. Den anden er formidling til børn. Jeg har en mærkesag med, at uanset hvilket hjem, man er opvokset i og hvor man bor henne, så skal man som barn møde kulturoplevelser på alle klassetrin. Jeg ser gerne, at vi politisk i langt højere grad belønner de museer, hvor man gør noget rigtigt godt og aktivt for at komme i kontakt med skolebørn og børnehavebørn, så vi er sikre på, at alle børn får noget ud af det danske kulturliv og stifter bekendtskab med det i en tidlig alder. Alle undersøgelser viser, at jo tidligere du kommer i kontakt med kulturlivet, jo mere sætter du pris på det og jo mere bliver det en naturlig del af livet”.