Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Kort nyt

Kort nyt fra området

 • Kulturinstitutioner køber for dyrt ind

  Rigsrevisionen har rejst en hård kritik af måden, der bliver købt ind på, på en række større institutioner som Det Kgl. Bibliotek, Det Kgl. Teater, Rigsarkivet og Statens Museum for Kunst. En stikprøveundersøgelse på 187 indkøb viser, at institutionerne meget ofte undlader at sende ordrer i udbud, dropper at indhente mere end et tilbud eller ikke køber ind via statens indkøbsaftaler. Dermed har institutionerne ikke gjort nok for at sikre, at de køber deres varer så billigt som muligt.

  ”Flere af de her kulturchefer går ud og råber og skriger om, at nu rammer besparelserne hårdt. Hvis Rigsrevisionen kan påvise, at der er besparelsesmuligheder på deres indkøb, så er det altså ikke videre heldigt,” siger Jørn Langsted, ekspert i kulturøkonomi og professor emeritus ved Aarhus Universitet i Politiken.

  Blandt andet har institutionerne i cirka 20 procent af indkøbene ikke benyttet aftalerne i Statens Indkøbsprogram, selv om de har pligt til det, og de har i mere end 60 procent af tilfældene indhentet flere tilbud, selv om det var anbefalet i ministeriets retningslinjer for indkøb.

  Kritikken er blevet taget ad notam af kulturminister Bertel Haarder.

  ”Det er ikke tilfredsstillende, at gældende regler om indkøb og EU-udbud ikke er fulgt,” siger ministeren i en pressemeddelelse og tilføjer, at der nu er taget forskellige initiativer, der skal sikre, at institutionernes chefer og medarbejdere kender og følger reglerne.

 • Afgjort: Jagt- og Skovbrugsmuseum flytter

  Det ligger nu fast af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum skal slås sammen med Dansk Landbrugsmuseum og flytte til Djursland. Ledelsens af begge museer kommer til at ligge hos Landbrugsmuseets nuværende direktør Peter Bavnshøj.

  I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet lægges der vægt på, at Jagt- og Skovbrugsmuseet har 13 ansatte, men i gennemsnit kun 17 daglige betalende gæster og med en tung drifts- og vedligeholdelsesbyrde står på et ”økonomisk usikkert grundlag”. Med fusionen håber ministeriet at skabe et bedre besøgsgrundlag samt et større fagligt museumsmiljø.

  Flytningen har dog været voldsomt kritiseret, blandt andet for at være dyr, og fordi museet netop er blevet udvalgt som ”site manager” for parforce-jagtlandskabet i Nordsjælland (Kongernes Nordsjælland), som denne sommer blev optaget på Unescos verdensarv-liste.

  Samtidig står det fast at Statens Kulturarvskontor med ca. 60 medarbejdere skal flyttes til Nykøbing Falster. Institutionen har opgaven med administration af fortidsminder og fredede bygninger.

  Til gengæld udgår Statens Værksteder for Kunst af statens udflytningsplan, men man vil dog forsøge at gennemføre flytningen på et senere tidspunkt, og Kulturministeriet arbejder videre med at finde en alternativ placering.

 • Forsikring for arkæologisk udgravning?

  Det kan være en økonomisk byrde især for mindre virksomheder, når byggeprojekter skal afbrydes, fordi der skal foretages arkæologiske udgravninger. Det mener regeringen, og derfor har man i forbindelse med den nye vækstplan iværksat en udredning, der skal se på, om man kan etablere en forsikringsordning i forbindelse med arkæologiske udgravninger ved byggearbejde, skriver Organisationen Danske Museer på deres hjemmeside.

  Udredningen skal afdække, ”om det er muligt at reducere den enkelte virksomheds mulige udgifter til arkæologiske undersøgelser”. I dag er det ifølge museumsloven bygherren, der skal bekoste de arkæologiske undersøgelser, der måtte være behov for i forbindelse med anlægsarbejde.

 • Politiker-fejl koster stillinger på bevaringscentre

  Momspligten af et større støttebeløb ser nu ud til at koste stillinger på de danske bevaringscentre. Det sker, selv om politikerne selv åbent har erkendt, at momspligten ikke var tænkt ind i regnestykket, og at det ikke var meningen, bevillingerne på den måde skulle blive relativt lavere.

  ”Det er en dum fejl. Vi har gjort opmærksom på det for lang tid siden, og alle har erkendt, at det var en fejl. Men nu skal vi altså til at svare moms af vores statstilskud på fire millioner kroner, og det kan vi ikke sådan lige bære. Det betyder, at vi skal af med et-to årsværk – ud af syv,” siger Michael Højlund Rasmussen, chef for Bevaringscenter Vest i Ølgod, til Altinget.dk.

  Da museumsloven blev ændret i 2013 skete der en omlægning af de statslige midler på 13 millioner om året, der gives til bevaringscentrene. Omlægningen havde dog den skattetekniske ulempe, at tilskuddet nu var blevet momspligtigt. Det var ikke meningen, og det blev også erkendt fra politisk side.

  Alligevel er der foreløbig ingen kompensation på vej til bevaringscentrene. Kulturminister Bertel Haarder oplyser i et svar til SF's kulturordfører, Holger K. Nielsen, at han har henvendt sig til både skatteministeren og finansministeren uden resultat. Finansminister Claus Hjort Frederiksen har udtrykt forståelse for problemstillingen, men har afvist at inddrage den i finanslovsforhandlingerne "på grund af det fremskredne tidspunkt”, skriver Altinget.