Gå til sidens indhold

Kort nyt

Kort nyt fra området

 • KB-besparelser klares næsten uden fyringer

  Det får store konsekvenser, at Det Kongelige Bibliotek som alle statsinstitutioner årligt skal spare 2 procent på budgettet de kommende fire år. 43 årsværk ud af 343 bliver nedlagt, hvilket igen vil betyde kortere åbningstid og lukning af flere mindre læsesale. Direktør Erland Kolding Nielsen omtaler nedskæringerne som ”de skrappeste samlede besparelser på opgaver, indhold og aktiviteter, jeg har oplevet i min 30-årige cheftid”.

  Men selv om mange stillinger forsvinder, er det dog lykkedes at holde antallet af afskedigelser nede. Ifølge DM-tillidsrepræsentant Mette Colding Dahl vil en stor del af aftrædelserne ske i form af ansatte, der vælger at gå på pension. For at få dette puslespil til at gå op, vil der ske en lang række interne rokeringer. På den måde er det endt med, at kun 3 ansatte har fået fyringsvarsel – ingen af disse er magistre.

  Nedlæggelsen af de 43 årsværk begyndte allerede sidste år, hvor 16 årsværk blev skåret væk. I år vil det være 17 årsværk, der forsvinder, og i 2017 og 2018 5 årsværk hvert år. Ud af disse er der 17 AC-årsværk, herunder en del bibliotekarer.

  ”Jeg synes, selve spareøvelsen er håndteret rigtig flot fra ledelsens side. At vi kan slippe med 3 fyringsvarsler er meget nådigt, så det kan vi kun være glade for”, siger Mette Colding Dahl.

  Til gengæld mener hun, at ledelsen kunne have taget mere hensyn til de ansatte i deres offentlige udmeldinger om problemerne.

  ”Der har stort set være panik-stemning i 4 måneder. Alle frygtede et blodbad, og det viste sig at lande på 3 afskedigelser. Det er selvfølgelig glædeligt, men det er meget uheldigt, at folk har skullet leve med så stor angst. Det synes jeg, ledelsen kunne have håndteret bedre rent kommunikationsmæssigt”, siger hun.

 • Kunstbibliotek fusioneres ind under KB

  Fra 1. januar vil Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Kunstbibliotek være en og samme institution. Det har kulturminister Bertel Haarder besluttet, og han begrunder det med, at de to biblioteker har opgaver, der ligner hinanden meget.

  ”Beslutningen ligger i naturlig forlængelse af, at bibliotekerne i stigende grad stiller deres materiale til rådighed digitalt. Samtidig har bibliotekerne fælles faglige udfordringer, f.eks. i forhold til bevaring af deres samlinger. Der er derfor sund fornuft i, at de to organisationer fremover samles under ét”, siger Bertel Haarder i en pressemeddelelse.

  Og han bakkes op af Steen Søndergaard Thomsen, der er konstitueret direktør på Kunstbiblioteket – en stilling der angiveligt falder bort med fusionen.

  ”Fusionen mellem Danmarks Kunstbibliotek og Det Kongelige Bibliotek vil ubetinget styrke biblioteksservicen – analog og digital – inden for områderne billedkunst, arkitektur, fotografi og museologi og derved sikre de faglige miljøer en fortsat kompetent betjening”, siger Steen Søndergaard Thomsen.

  Ifølge DM-kontaktperson på Danmarks Kunstbibliotek Anneli Fuchs er det endnu uvist, om fusionen kommer til at få nogle konsekvenser for de ansatte. Foreløbig er der ikke varslet nogle besparelser på biblioteket i år, men det er blevet meddelt af en afdelingschef i Kulturministeriets departement, at der på et tidspunkt vil komme besparelser af en art.

 • Museer får lov at tage entré

  Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst får lov at tage entre for voksne gæster. Det har Regeringen og partierne bag finansloven besluttet, efter at de to museer i efteråret 2015 anmodede om at kunne genindføre den entrébetaling, der blev sløjfet i 2006. Det var nedskæringerne i finansloven, der fik de to museer til at søge om tilladelsen. I begyndelsen var der ellers skepsis hos politikerne, men nu har de alligevel imødekommet ønsket.

  ”Vi ønsker at bevare den høje kvalitet, som man må forvente af Danmarks nationalgalleri, og det kan vi i længden ikke uden, at vi får mulighed for at øge vores indtægter. Vi har været meget glade for den frie entré til de faste udstillinger, men med indførelsen af entré kommer vi til at kunne spille en langt mere aktiv rolle i forhold til vores egen økonomiske situation”, forklarer Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst i en pressemeddelelse.

  Det er nu op til de to museer selv at tilrettelægge entrébetalingen. En betingelse fra politisk side er dog, at der fortsat er gratis adgang for børn og unge under 18 år på linje med alle statsanerkendte museer, og at museerne i fremtiden vil tilbyde familierabat.

 • Sparerunde betyder fyringer på Rigsarkivet

  Besparelserne på statens institutioner kommer til at medføre afskedigelser på Rigsarkivet. Det oplyser fællestillidsrepræsentant Peter Birkelund.

  5 personer vil blive afskediget med virkning fra nytår. I første omgang havde ledelsen meldt 6 fyringer ud, men en er altså blive trukket tilbage.

  Grunden er, at Rigsarkivet som de øvrige statsinstitutioner årligt skal spare 2 procent på budgettet frem til 2019. For Rigsarkivet betyder det en besparelse på 22,5 millioner kroner over fire år.

  Ifølge Peter Birkelund har ledelsen luftet muligheden for frivillige fratrædelser blandt ansatte over 59 år, men det er ikke meldt ud, om nogen har lavet aftale om dette. I givet fald vil det ikke ændre noget for antallet af fyringer.

  Ud over dette har ledelsen varslet, at den i 2017 vil melde et nyt antal fyringer ud. Antal og hvilke områder, der rammes, er uklart.